O wytycznych, opracowanych z uwzględnieniem opinii Głównego Inspektora Sanitarnego, Prawo.pl pisało 19 maja. Znalazły się w nich m.in. zalecenia dotyczące wietrzenia, dezynfekcji sal, obowiązkowego zakrywania nosa i twarzy czy wnoszonych do sądu przedmiotów. Resort przygotował też rekomendacje dotyczące organizacji pracy w sądach.     

Czytaj: Wietrzenie, maski, ograniczona liczba osób - są zalecenia dla "odmrażanych" sądów>>

Punkt pierwszy - bezpieczeństwo interesantów

Zgodnie z zaleceniami MS, do budynków sądów nie powinny wchodzić osoby, których nie wezwano do udziału w posiedzeniu lub też nie wykazały innej niezbędnej potrzeby. Zarekomendowano wydanie przez prezesów sądów zarządzeń uniemożliwiających lub ograniczających dostęp publiczności do sal rozpraw - o takiej możliwości mówiła zresztą w rozmowie z Prawo. wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska. 

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Składanie pism procesowych drogą elektroniczną >

Podobnie jak o kolejnej rekomendacji, która zakłada wprowadzenie systemu umożliwiającego kontrolę liczby osób udających się  do poszczególnych pomieszczeń sądowych (sala rozpraw, czytelnia, kasa itd.).

W ocenie ministerstwa przed lub w budynku sądu powinien być też zorganizowany „punkt kontroli”, w którym pracownik odpowiadający za ochronę, będzie mierzył temperaturę osobom wchodzących na teren sądu, a także sprawdzał czy zdezynfekowały ręce, zasłoniły usta i nos, czy mają zawiadomienia/wezwania, ewentualnie - legitymację służbową. Mierzenie temperatury już teraz jest normą w wielu sądach. 

Czytaj w LEX: Realizacja procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie w czasie epidemii >

Na terenie samych budynków mają zostać wyodrębnione strefy ograniczające możliwość przemieszczania się osób - np. oczekujących świadków. Ich celem ma być ograniczenie kontaktu między osobami. 

Zobacz procedury:

Uchylenie wstrzymania bądź zawieszenia biegu terminów procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym w trakcie stanu epidemii z powodu COVID-19  >

Uchylenie wstrzymania bądź zawieszenia biegu terminów w postępowaniu administracyjnym w trakcie stanu epidemii z powodu COVID-19  >

Czytaj
Rozprawa online na wniosek strony, obrońcy lub pełnomocnika>>
Tarcza antykryzysowa 3 już obowiązuje - sprawy mogą wrócić na wokandy​>>
 

Skrzynki podawcze przed budynkiem

MS zaleca by przed budynkiem sądu, w miejscach pozostających pod stałą kontrolą pracowników sądu, zainstalowane zostały "skrzynki podawcze", do których osoby zainteresowane mogą złożyć korespondencję bez konieczności wchodzenia do budynku, czy jej wysyłania. 

Równocześnie - zgodnie z rekomendacjami - sekretariaty wydziałów nie powinny przeprowadzać bezpośredniej obsługi interesantów. MS wskazuje w tym zakresie na Biuro Obsługi Interesantów bądź wyznaczoną w sądzie komórkę, które powinny być czynne w dniach i godzinach ustalonych przez prezesa sądu, z uwzględnieniem czasu koniecznego na dezynfekcję. 

Czytaj w LEX: „Pozwy zbiorowe” jako odpowiedź na czasy „niedyspozycji” wymiaru sprawiedliwości w czasach epidemii koronawirusa >

Z kolei biura podawcze sądu - zgodnie z zaleceniami - mają przyjmować pisma w skróconym czasie urzędowania od godziny 9:00 do 15:00 i też z uwzględnieniem czasu koniecznego na dezynfekcję. Wprowadzana ma być też zasada, zgodnie z którą w pomieszczeniu przebywa jeden interesant na dwa stanowiska.

Czytaj w LEX: Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych w ramach nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego >

 

Dostęp do akt po wcześniejszym telefonie

Zgodnie z zaleceniami MS czytelnie akt mają być czynne w dniach i godzinach ustalonych przez prezesa sądu i również z uwzględnieniem czasu koniecznego na dezynfekcję. Wprowadza się także ograniczenie liczby interesantów, przebywających jednorazowo w czytelni do 1 osoby przy co drugim stanowisku. 

Czytaj w LEX: Zabezpieczenie roszczeń w czasie epidemii >

By móc skorzystać z dostępu do akt sprawy, trzeba będzie wcześniej zadzwonić do sądu i się umówić. 

Mają być też wyodrębnione i odpowiednio przygotowane pomieszczenia, w których kuratorzy będą mogli wykonywać czynności, rozmawiać z podopiecznymi. Co do zasady czynności służbowe kuratorów sądowych - jak rekomenduje MS - powinny być jednak realizowane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (w tym telefonu, poczty elektronicznej, faksu, komunikatorów internetowych). 

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody w trakcie pandemii >

 


"Solidarność" apeluje o zabezpieczenie środków ochrony

NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zaapelował już wcześnie do Ministerstwa Sprawiedliwości by przed rekomendacjami oszacowane zostało m.in. ryzyko dla pracowników, sędziów i interesantów. 

Związek postulował stosowanie przegród przy stanowiskach pracy, dbałość o sprawną i wydajną wentylację pomieszczeń, kierowanie do pracy tylko wykwalifikowanych pracowników i wyposażenie ich w środki ochrony osobistej takie jak przyłbice - bo jak wskazywano praca w maseczce, szczególnie wielogodzinna, jest utrudniona. 

Kolejną kwestią - o którą postulowano - było też zapewnienie środków do dezynfekcji rąk i elementów środowiska pracy – m.in. blatów - tak, by pracownik po zakończeniu swojej pracy pozostawiał miejsce pracy w czystości. 

Czytaj w LEX: Tarcza antykryzysowa 3.0 - a postępowanie egzekucyjne >