Jak wyjaśniono - to odpowiedź na liczne sygnały i postulaty ze strony radców prawnych oraz aplikantów radcowskich reprezentujących okręgowe izby z całej Polski. 

- Rada OIRP w Warszawie wdrożyła innowacyjny projekt ogólnodostępnej platformy szkoleniowej online - EAR. Dzięki temu projektowi radcowie prawni będą mogli nie tylko pogłębiać swoją prawniczą wiedzę i rozwijać kompetencje potrzebne w codziennych relacjach zawodowych, ale także wywiązywać się z wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego - wskazuje samorząd

Czytaj: Platforma szkoleniowa pozwoliła radcom na organizację zgromadzenia delegatów>>

Każda Izba może mieć wpływ

Zgodnie z założeniami projektu każda Izba będzie miała realny wpływ na jakość oraz ilość materiałów szkoleniowych dostępnych na www.ear.oirpwarszawa.pl. 

– Platforma pod kątem oferty szkoleniowej będzie miała charakter ogólnosamorządowy – wskazuje dziekan Włodzimierz Chróścik – chcielibyśmy by wszystkie Izby wspólnie z nami budowały jakość nowego wymiaru doskonalenia zawodowego. Dlatego systematycznie będziemy udostępniać użytkownikom spoza Warszawy kolejne wykłady i inne formy edukacyjne, oraz umożliwiać rejestracje na nowe transmisje zajęć online, licząc na wzajemność ze strony pozostałych Izb – dodaje.

 


Jak korzystać?

Wszyscy członkowie samorządu radców prawnych należący do dowolnej OIRP w Polsce, uzyskają dostęp do platformy po rejestracji na stronie https://ear.oirpwarszawa.pl/ oraz po potwierdzeniu zgłoszenia przez administratora. OIRP zachęca wszystkich do wcześniejszej rejestracji.

Transmisje wykładów online startują już 8 czerwca. O godzi. 17:30 – Tarcze anty-Covid: skutki podatkowe otrzymanego wsparcia oraz zwolnienia i ulgi, o 19:15 – Podatkowe instrumenty poprawy płynności finansowej firmy – instrumenty wprowadzone 
na mocy Tarcz anty-Covid oraz rozwiązania istniejące w przepisach podatkowych. 

Cykl szkoleniowy zaplanowany jest również na wtorek - 9 czerwca. O godz. 17:30 – Jak żyć i pracować w sytuacji zmiany? O budowaniu swojej odporności psychicznej w czasie pandemii. cz.I i o 19:15 część druga.