O konieczności zmian przepisów dotyczących kuratorów sądowych mówi się od lat. Opracowywany projekt miał między innymi uregulować kwestię sekretariatów zespołów kuratorskich i kompetencji ich kierowników. Regulacje te zawierała już ustawa przyjęta przez Sejm w 2015 roku, jednak o jej losach zadecydował błąd popełniony przez Marszałka Sejmu. Prezydent dostał do podpisu niewłaściwą wersję, a Trybunał Konstytucyjny z tego powodu uznał ją za niezgodną z konstytucją. 

Czytaj: Kuratorzy sądowi nadal walczą o swoją ustawę>> 

20 lutego Krajowa Rada Kuratorów poinformowała, że przekazała resortowi swoje propozycje zmian. Zaproponowała m.in. powiązanie wynagrodzenia kuratorów z wynagrodzeniem sędziów rejonowych, wprowadzenie dodatku za trudne warunki pracy, uregulowanie kwestii liczebności zespołów i zwiększenie kompetencji, oraz zmiany m.in. w zakresie pracy kuratorów rodzinnych.

Sprawdź w LEX: Czy kuratorowi zawodowemu przysługuje dzień wolny za pracę w święto? >

Piebiak: trochę koncert życzeń - chciałbym spełnić 

Wiceminister Łukasz Piebiak mówi portalowi Prawo.pl, że resort z propozycjami kuratorów się zapoznaje. Dodaje, że jest to "trochę koncert życzeń, który by chętnie spełnił".

 


- Kuratorzy na to zasługują, ale to jest większy problem bo związany z kwestiami budżetowymi. Będziemy się starać wychodzić naprzeciw oczekiwaniom, ale nie jest to oczywiście tylko nasza decyzja, ale też ministra finansów i całego rządu - są pewne priorytety. Z całą pewnością będziemy się starać poprawiać sytuację kuratorów - dodaje. I przypomina, że resort zabezpieczył środki na odblokowanie ponad 600 awansów kuratorskich. Pieniądze - ponad 5 mln 700 tys. zł ma trafić do sądów jeszcze w pierwszej połowie marca. 

MS chce ustawy nie nowelizacji

Jak zapowiada wiceminister, przygotowywany jest projekt ustawy nie kolejna nowelizacja ustawy o kuratorach. - Chcielibyśmy, żeby to była nowa ustawa, żeby nie łatać czegoś co już było kilkukrotnie nowelizowane. Zwłaszcza, że mamy rocznicę, 100-lecie kurateli sądowej - dodaje. 

Sprawdź w LEX: Czy sąd powinien zawrzeć umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z kuratorami społecznymi? >

Projekt obecnie czeka na wpisanie do wykazu prac legislacyjnych rządu. Wiceminister zapowiada jednak, że powinien być gotowy w marcu.  - Wolałbym, żeby to był początek niż koniec marca. Propozycję KRK dostaliśmy w zeszłym tygodniu i musimy mieć czas na to, żeby je przeanalizować i zastanowić się jak to się komponuje z tym co już mamy - mówi. 

Czytaj: MS: Są pieniądze na ponad 600 awansów kuratorów sądowych>>

Część propozycji do wykorzystania 

Wiceminister przyznaje, że część propozycji kuratorów powinno zostać przyjętych - chodzi m.in. o propozycje dotyczące kuratorów rodzinnych.  - Rzeczywiście brakuje pewnych instrumentów. I to istotne, że kuratorzy koncentrują się nie tylko na kwestiach struktury, kompetencji i wynagrodzeń, ale widzą szerzej, rzeczywistość, której może sam ustawodawca dotąd nie dostrzegał w wystarczającym stopniu. Widzą jak trudna dla nich,  ale także dla ich podopiecznych sytuacja w której brakuje regulacji, zwłaszcza w obszarze prawa rodzinnego - mówi.  Choć nie chce ujawnić, o które zapisy chodzi, dodaje że resort chce je w jak najszerszym zakresie zawrzeć w swoim przedłożeniu.

Krajowa Rada Kuratorów proponuje m.in. zmiany w kodeksie postępowania cywilnego. Chodzi m.in. o kontakty rodzica z dzieckiem przy udziale kuratorów. Ci ostatni od dawna podkreślają, że przepisy ograniczają ich rolę do biernego obserwatora. Dodatkowo takie kontakty, przy konflikcie rodziców trwają latami, co jak - mówią kuratorzy  - negatywnie wpływa na dziecko i utrudnia mu nawiązanie więzi.

Proponują więc, by tego typu orzeczenia precyzyjnie obejmowały termin kontaktów, czas ich trwania, krąg osób uprawnionych do udziału jak również tych, których nie powinno być. Postulują, by takie spotkania, z udziałem kuratora, orzekane były w określonym miejscu, na okres nie przekraczający sześciu miesięcy, przy zastrzeżeniu, że nie będą trwać dłużej niż cztery godziny i odbywać się w dni wolne od pracy i święta. 

 

Kurator - zgodnie z propozycją ma dbać przede wszystkim o dobro dziecka. Dlatego ma mieć możliwość przerwania kontaktu w przypadku wystąpienia okoliczności mogących temu zagrażać, zażądać pomocy policji - jeśli np. taki kontakt będzie utrudniany przez drugą stronę i występować do sądu o zmiany zasad odbywania kontaktów, orzeczenia zakazu osobistej styczności i ograniczenie kontaktu do określonej formy porozumiewania się na odległość lub nawet orzeczenia zakazu kontaktowania się z dzieckiem.

Kuratorzy chcą też poszerzania kompetencji kuratorów dla dorosłych. - Chodzi o proste, automatyczne decyzje. Przykład? Jest rzeczą oczywistą, że w sytuacji kiedy kurator nadzorujący karę ograniczenia wolności ma kontakt ze skazanym i wie, że nie może on ze względów zdrowotnych wykonywać kary - bo np. jest w szpitalu, powinien mieć możliwość wydania decyzji o jej zawieszeniu. W tej chwili jest to kompetencja sądu. A przecież to znacznie by skróciło całe postępowanie - mówił w rozmowie z Prawo.pl przewodniczący KRK Grzegorz Kozera.

Wynagrodzenie i bezpieczeństwo

Kuratorzy zaproponowali również w pakiecie przesłanym resortowi, by ich wynagrodzenie powiązane było nie z kwotą bazową, która jest ogłaszana w ustawie budżetowej, ale z kwotą bazową, która byłaby procentem wynagrodzenia zasadniczego (w stawce pierwszej) sędziego sądu rejonowego.

Ich zdaniem powinien być także wprowadzony dodatek za trudne warunki pracy - czyli rekompensat za różnego rodzaju zagrożenia wynikające z pracy kuratora - począwszy od ryzyka zakażenia biologicznego, pasożytniczego, obciążenia psychicznego i narażenie na stres, po samą pracę ze szczególnymi kategoriami osób: sprawcami przestępstw, osobami uzależnionymi, z różnego rodzaju zaburzeniami, czy rodzinami dysfunkcyjnymi.   

Zaproponowali, by w sytuacji gdy ich nieobecność w pracy związana jest z wypadkiem związanym z wykonywanymi czynnościami, w drodze z pracy lub do pracy, czy np. chorobą będącą jej skutkiem, dostawali 100 proc. wynagrodzenie. Podobnie ma być w przypadku kuratorek, które zachorowały w czasie ciąży. Jak uzasadniają takie rozwiązanie mają poprawić bezpieczeństwo ich pracy.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Czy sąd powinien zawrzeć umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z kuratorami społecznymi? >

Czy kurator społeczny może odmówić udzielenia pisemnej informacji w odpowiedzi na pismo z OPS na temat podopiecznego? >

Czy ryczałt wypłacany kuratorom zawodowym za przeprowadzony wywiad środowiskowy podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu? >