Pierwszy Kongres Prawników Polskich odbył się 20 maja 2017 r. w Katowicach. Tematem głównymi była niezależność sądów jako gwarantów praw i wolności obywatela. Tegoroczny - jak mówił Prawo.pl prezes Iustitii  Krystian Markiewicz - ma być jego konsekwencją.  - Tam były poruszane bardzo ważne tematy ale były też przyjęte zobowiązane. Minęły dwa lata, Polska jest w innym miejscu, ale wyzwania są takie same a i dochodzą kolejne. Musimy jako prawnicy coś z siebie dać. To ważny moment by pokazać, że prawnicy są odpowiedzialni za Polskę, za praworządność i, że mamy gotowe pomysły co zrobić by te dobre rozwiązania do Polski wprowadzić - zapowiadał jeszcze w marcu. 

Czytaj: Zebranie delegatów "Iustitii": Walka o niezależność sądownictwa trwa>>

Trzy panele - niezależność sądów, zmiany w prawie, hejt

Z programu opublikowanego na stronie: www.kongresprawnikow.info, wynika że odbędą się trzy panele. Pierwszy zatytułowany został "Sądy i prokuratura w demokracji konstytucyjnej".  Poruszone zostaną podczas niego tematy: 
- sto lat politycznego nadzoru nad sądami i walki o niezależne sądy – bilans zysków i strat z perspektywy obywatela i sędziego,
- postępowania dyscyplinarne – stan obecny i przyszłość. Jak usuwać złych sędziów, a chronić sędziów odważnych?
- jakie sądy i prokuratura są nam potrzebne? – głos obywatelski,
- niezależne sądy i prokuratura - tarcza dla obywateli i realna kontrola nad politykami. Jak zorganizować wymiar sprawiedliwości XXI wieku – odseparowany od polityków, otwarty dla społeczeństwa,
- niezawisłość nie jest raz na zawsze, trzeba o nią dbać – wyzwanie dla polityków i społeczeństwa.

 


Drugi panel  - "W obronie obywatela – część 1. Prawo do sądu oraz niezależność prawników" poświęcony ma być m.in. projektowanym zmianom w procedurze cywilnej. Tematy to: 

- czy ministerialny projekt zmian w kpc ogranicza prawo do sądu,
- dlaczego prawo zatrzymanego do obrońcy musi być obligatoryjne,
- jak mediacja w postępowaniach cywilnych może usprawnić postępowania sądowe,
- zmiany w sądownictwie administracyjnym - rewolucja czy ewolucja?
- czy tajemnica zawodowa adwokatów i radców prawnych oraz ich niezależność są "przywilejem korporacyjnym” czy gwarancją prawa do sądu. 

Trzeci panel ma dotyczyć przeciwdziałaniu mowie nienawiści, podczas niego poruszone zostaną kwestie:
- mowa nienawiści jako zjawisko socjologiczne – przyczyny i skutki społeczne,
- hejt, fake newsy - jak im przeciwdziała społeczność międzynarodowa,
- dlaczego ściganie przestępstw mowy nienawiści jest takie trudne - okiem pełnomocnika,
- mowa nienawiści - "dlaczego prawo nas nie chroni”?
- propozycje zmian w Kodeksie karnym dotyczące mowy nienawiści.

Będą konkretne propozycje rozwiązań? 

Organizatorzy zapowiadają, że podczas Kongresu zostaną też zaprezentowane konkretne propozycje rozwiązań m.in. w zakresie reformy sądownictwa. Ma być też podsumowany dorobek Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, powołanej podczas I Kongresu.  

- Kongres to dowód, że środowiska prawnicze mają nie tylko krytyczne spojrzenie na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, ale proponują konkretne rozwiązania go usprawniające - mówi Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. I dodaje, że środowisko radcowskie, adwokackie i sędziowskie  zawsze stoją po stronie obywateli, Konstytucji i praworządności.

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacek Trela dodaje, że  uczestnicy rozmawiać będą o najważniejszych dla prawników kwestiach. - To ważne, by prawnicy cyklicznie spotykali się w szerszym gronie, aby mogli dzielić się swoimi poglądami i wspólnie szukać najlepszych rozwiązań usprawnienia wymiaru sprawiedliwości.  Tematy, o których będziemy rozmawiać są istotne przede wszystkim z punktu widzenia obywateli i taki też cel przyświeca kongresowi – dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla obywateli powinien być realny i prosty - zaznacza. 

W ocenie prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, Kongres jest też dowodem "na jedność, determinację oraz odpowiedzialną postawę środowiska prawniczego w Polsce". 

 -  Będzie to okazja do podsumowania wydarzeń ostatnich miesięcy i zaplanowania kolejnych działań. Mamy bowiem świadomość, że mimo wielu sukcesów, walka o praworządność w naszym kraju jeszcze się nie zakończyła. Kongres będzie również miejscem debaty o podziałach społecznych w naszym kraju, które są przyczyną, ale i skutkiem szerzącej się mowy nienawiści - podkreśla. 

Mowa nienawiści - nieprzypadkowo 

Temat przeciwdziałania mowie nienawiści nie jest przypadkowy. Od marca w ramach akcji koordynowanej przez Fundację Edukacji Prawnej Iustitia prowadzone są  warsztaty dla sędziów i prokuratorów, ale też m.in. uczniów gimnazjów.  

Czytaj: Prawnicy i psychologowie razem przeciw "mowie nienawiści">>

Chodzi zarówno o internet, portale społecznościowe, media jak i debaty społeczne. Do problemu "mowy nienawiści" powrócono po tragicznych wydarzeniach w Gdańsku, gdy podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy śmiertelnie nożem raniony został prezydent miasta Paweł Adamowicz. Te kwestie wielokrotnie w swoich wystąpieniach poruszał Rzecznik Praw Obywatelskich - wskazując m.in. na zagrożenia dla dzieci i nastolatków. Porażające się też statystyki zgodnie z nimi w Polsce z roku na rok wzrasta liczba samobójstw, także wśród młodzieży.