Ogłoszony w środę apel ma związek z postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, który rozpatrywał we wtorek odwołania kandydatów do SN z poprzedniego konkursu i w ramach zabezpieczenia zarządził wstrzymanie wykonywania uchwały Krajowej Rady Sądownictwa rekomendującej kandydatów do powołania przez prezydenta.

Czytaj: NSA wstrzymuje uchwałę KRS o kandydatach do Izby Karnej SN >>

- Dzisiejszy sukces sędziów, którzy zgodnie z apelem Iustiti kwestionowali prawidłowość procedury przed KRS i przyjęcie ich odwołań przez Naczelny Sąd Administracyjny, budzi nadzieję na to, że zwyciężą argumenty prawne, które przedstawialiśmy. Pozostało 2 dni, abyśmy mogli zgłosić do Sądu Najwyższego osoby, które gwarantować będą niezależność tej instytucji jako ostoi demokracji - czytamy w apelu.

Zarząd Stowarzyszenia podziękował sędziom Naczelnego Sądu Administracyjnego za trzymanie się zasad prawa, pomimo przeprowadzanej w sądach czystki personalnej.

W czwartek 27 września NSA rozpatrywać będzie kolejne odwołania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, którzy zostali negatywnie zaopiniowani przez KRS.