Chodzi o uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa z 24 sierpnia, dotyczącą opiniowania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego

Skargi odrzuconych kandydatów

Naczelny Sąd Administracyjny podjął we wtorek 25 wrzesnia br. dwa postanowienia o zastosowaniu zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonania uchwały KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego do Izby Karnej. Zabezpieczenie zostało zastosowane w postępowaniu o uchylenie uchwały KRS. Wnioski w tej sprawie złożyło dwóch kandydatów na sędziów, którzy nie uzyskali rekomendacji Rady. Ich zdaniem procedura wyboru sędziów jest nieważna ze względu na brak podpisu premiera pod obwieszczeniem prezydenta o wolnych miejscach w SN. -   Wnioskowano o udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie uchwały KRS w przedmiocie przedstawienia wniosków o powołanie do pełnienia urzędu sędziego SN w Izbie Karnej - poinformował  wydział informacji sądowej NSA.

Wydział informacji poinformował także, że we wtorek NSA oddalił też dwa wnioski o wstrzymanie wykonania uchwał KRS z rekomendacjami na stanowiska sędziów SN do Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej.

KRS podporządkuje się zabezpieczeniu

- Musimy podporządkować się postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego o wstrzymaniu wykonania uchwały KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego do Izby Karnej - powiedział przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur. Ale dodał, że liczy na szybkie rozpoznanie odwołania od uchwały Rady. -  Wyrażam optymizm KRS-u jako strony postępowania, bo uważam, że konkurs co do tego etatu do Izby Karnej SN był przeprowadzony bardzo rzetelnie i nie było żadnych zarzutów medialnych i krytyki. Myślę, że został wskazany najlepszy kandydat i szanse powodzenia skarżących są tu minimalne - ocenił przewodniczący Rady.

Są kolejne skargi kandydatów

- Wpłynęły kolejne trzy wnioski dotyczące zabezpieczenia, dotyczące uchwał Krajowej Rady Sądonictwa  w sprawie  kandydatów do Izby Cywilnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN. Zostaną one rozpoznane w czwartek - poinformował w środę sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Sylwester Marciniak.

Czytaj: Iustitia: Kandydujcie do SN i zaskarżajcie odmowy >>