Organizatorem konferencji jest Katedra Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu, jednym z patronów Wolters Kluwer. 

Czytaj: Dwa lata po wielkiej reformie procedura cywilna czeka na przemyślane zmiany>>

Prawda niejedno ma imię

Celem konferencji „Poznanie prawdy w procesie cywilnym – ideał czy rzeczywistość” jest - wskazują organizatorzy - rozważenie, czy i w jakim stopniu dążenie do poznania prawdy w procesie cywilnym determinuje jego przebieg, jakie są interakcje zasady prawdy materialnej – którą powszechnie uważa się za jedną z najważniejszych zasad postępowania cywilnego – z innymi zasadami rządzącymi tym postępowaniem. Jak odkryć prawdę w procesie cywilnym, gdy sędzia ma ograniczone możliwości poszukiwania jej z urzędu, a strony nie mogą lub nie chcą przedstawić wszystkich dowodów i czy wyrok sprawiedliwy może być wydany tylko wówczas, gdy sąd pozna prawdę „obiektywną”? 

Będą się również zastanawiać nad tym czy w ogóle istnieje „prawda subiektywna” i jak szukać prawdy, gdy formalizm procedury cywilnej zdaje się przekraczać rozsądne granice. Dyskusja będzie dotyczyć również roli strony i jej pełnomocnika w poszukiwaniu prawdy w procesie cywilnym. 

Zobacz szkolenie online w LEX: Praktyczne problemy reformy KPC - postępowanie odwoławcze - nagranie ze szkolenia >

W skład Komitetu Naukowego konferencji wchodzą:

 • przewodniczący – dr hab. Mariusz Wieczorek, prof. UTH Radom
 • dr hab. Sławomir Patyra, prof. UTH Radom
 • dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH Radom
 • adw. dr Monika Strus-Wołos, UTH Radom
 • sędzia WSA w Warszawie Jarosław Łuczaj

Zobacz w LEX: Bilans nowelizacji KPC wybrane aspekty dotyczące przyśpieszenia postępowania - nagranie ze szkolenia >

Patronami honorowymi konferencji są:

 • Prezydent Miasta Radomia – Radosław Witkowski
 • Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – Jego Magnificencja prof. dr hab. Sławomir Bukowski
 • Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej – adwokat Przemysław Rosati
 • Prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury – adwokat Paweł Gieras
 • Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu – adwokat Marek Jagielski

Zobacz w LEX: Rola sądu w ugodowym kończeniu sporów - nagranie ze szkolenia >

Cztery panele dyskusyjne 

Panel pierwszy zatytułowany jest „Aksjologiczne i filozoficzne aspekty poznania prawdy”, a jego moderatorem będzie dr hab. Sławomir Patyra, prof. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Przed rozpoczęciem dyskusji w panelu będzie można usłyszeć następujące wystąpienia:  

 • Prawda jako wartość sprawiedliwego procesu – dr hab. Tadeusz Zembrzuski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 • Pojęcie prawdy w ujęciu filozoficznym – dr Paweł Skuczyński, Uniwersytet Warszawski
 • Czy ograniczenia w dochodzeniu do prawdy obiektywnej mogą powodować konflikt między ius a lex? – ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
 • Dylematy sędziego sądu prawa – SSN w st. spocz. Henryk Pietrzkowski 

 

Czytaj w LEX: Biała Monika, Zmiany w doręczeniach przez portal informacyjny w związku z nowelizacją tzw. instrukcji kancelaryjnej >

 

O godz. 11.45, rozpocznie się drugi panel "Wybrane zasady postępowania cywilnego umożliwiające i ograniczające poznanie prawdy w procesie cywilnym”, którego moderatorem będzie prof. dr hab. Karol Weitz, Uniwersytet Warszawski. Usłyszeć w nim będzie można wystąpienia dotyczące następujących zagadnień:

 • Pojęcia prawdy formalnej i materialnej w procesie cywilnym – dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Zasada kontradyktoryjności a poznanie prawdy w procesie cywilnym – prof. Andrzej Jakubecki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Poznanie prawdy w procesie cywilnym a formalizm procesowy – prof. Sławomir Cieślak, Uniwersytet Łódzki
 • Poznanie prawdy a model postępowania odwoławczego – SSN w st. spocz., prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Dylematy sędziego sądu prawa – SSN w st. spocz.  Irena Gromska-Szuster 

 

Czytaj w LEX: Nowe zasady wysyłania pism w postępowaniu cywilnym >

 

Trzeci panel planowany na godz. 14.00 „Środki dowodowe umożliwiające i ograniczające poznanie prawdy w procesie cywilnym” poprowadzi jako moderator dr hab. Joanna Smarż, prof. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. W panelu będzie można wysłuchać następujących wystąpień: 

 • Umowy dowodowe a poznanie prawdy – dr hab.  Andrzej Torbus, prof. Uniwersytetu Śląskiego
 • Dowód z zeznań świadka a poznanie prawdy – dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, prof. Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Prekluzja dowodowa czy prekluzja „objętościowa”? – adw. dr Monika Strus-Wołos, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Poznanie prawdy w sprawach transgranicznych z udziałem dziecka – adw. dr Marcin Białecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sąd Najwyższy jako sąd prawa a możliwość uwzględniania nieprawidłowości w zakresie ustaleń faktycznych – SSN w st. spocz. Antoni Górski (on-line) 

 

Czytaj w LEX: Postępowanie rozpoznawcze oraz odwoławcze po reformie kpc w praktyce  >

 

Do udziału w czwartym panelu „Rola sądu i stron w dążeniu do poznania prawdy w procesie cywilnym”, rozpoczynającym się o godz. 16.00, zaprosi jako moderator Jarosław Łuczaj, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a prelegenci poruszą następujące tematy:

 • Sędzia aktywny czy pasywny – rola sądu w poznaniu prawdy – dr Urszula Żółtak, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa
 • Rola pełnomocników procesowych w dążeniu do poznania prawdy – adw. dr Andrzej Malicki, Naczelna Rada Adwokacka
 • Psychologiczne aspekty dochodzenia do prawdy w przesłuchaniu świadków – prof. dr hab. Ewa Gruza, Uniwersytet Warszawski
 • Poznanie prawdy w postępowaniu odrębnym z zakresu prawa pracy – dr hab. Mariusz Wieczorek, prof. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
 • Dylematy sędziego sądu prawa – SSN w st. spocz. Barbara Myszka oraz SSN w st. spocz. Zbigniew Strus

Weź udział w szkoleniu: Kluczowe zmiany i orzecznictwo w procedurze cywilnej w 2021 r. – aspekty prawne >