- Bardzo się cieszę z awansu Mateusza i Michała. To doskonali prawnicy, o uznanej renomie na rynku. Nasi klienci bardzo doceniają ich wsparcie, zwłaszcza w tych burzliwych, "covidowych" czasach. Serdecznie im gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Ich awans wpisuje się w konsekwentnie realizowaną przez nas strategię wspierania utalentowanych młodych prawników, myślenia o przeszłości kancelarii w perspektywie kolejnej dekady - mówi Piotr Rawski, partner zarządzający kancelarią Baker McKenzie.

 


Dr Mateusz Grabiec od prawa nieruchomości

Dr Grabiec specjalizuje się w prawie nieruchomości i inwestycjach budowlanych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje obsługę prawną na wszystkich etapach procesu realizacji i komercjalizacji szerokiego zakresu inwestycji nieruchomościowych, w tym doradztwo w zakresie nabywania gruntów i rozporządzania nimi, zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na biura, powierzchnie handlowe i budynki mieszkalne, opracowywania korporacyjnych struktur transakcji oraz najmu powierzchni handlowych i biurowych. Posiada również znaczące doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych. 

Doradzał również przy realizacji szeregu projektów infrastrukturalnych, świadcząc usługi prawne w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, prawa zamówień publicznych i koncesji na roboty budowlane. Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i doktorem prawa tej uczelni. W kancelarii Baker McKenzie pracuje od 13 lat, gdzie w sierpniu 2017 r. został nominowany na stanowisko partnera.

 


Michał Piekarski - międzynarodowe doświadczenie

Michał Piekarski posiada szerokie doświadczenie sektorowe, które zdobył jako prawnik zatrudniony w międzynarodowych kancelariach prawnych oraz radca prawny w największej prywatnej grupie energetycznej w Polsce. Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie prawnym na rzecz spółek z sektora energetycznego, w tym w szczególności w kwestiach regulacyjnych i transakcjach związanych z wytwarzaniem, obrotem oraz dystrybucją energii elektrycznej, ciepła, gazu i odnawialnych źródeł energii. 

Jest zaangażowany w działania promujące rozwój projektów morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, w tym między innymi prace legislacyjne i reprezentowanie inwestorów w rozwoju ich biznesu i akwizycjach morskich. Michał Piekarski dwa lata z rzędu był wyróżniony przez Legal 500 jako prawnik nowej generacji. Od czerwca 2016 kieruje praktyką energetyczną w warszawskim biurze Baker McKenzie. Jest radcą prawnym, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim.

Czytaj: Od obiegu dokumentów, po zespoły śledcze - innowacje wchodzą do polskich kancelarii>>

Nie jedyne zmiany 

Objęcie przez dr Mateusza Grabca i Michała Piekarskiego nowych stanowisk to nie jedyne zmiany w kancelarii Baker McKenzie, które nastąpiły w ostatnich miesiącach. 1 lipca 2020 r. do grona wspólników kancelarii Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k. dołączyli partnerzy Katarzyna Kopczewska i Łukasz Hejmej. Jednocześnie mec. Piotr Rawski, dotychczasowy Partner Zarządzający Kancelarii, został wybrany na kolejną 3-letnią kadencję.

Katarzyna Kopczewska jest doradcą podatkowym, partnerem współkierującym Praktyką Podatkową kancelarii Baker McKenzie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z opodatkowaniem transakcji fuzji i przejęć, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji na rynku nieruchomości. Jest autorką licznych publikacji prasowych, dotyczących zagadnień podatkowych związanych z rynkiem nieruchomości. Przed dołączeniem w 2016 roku do zespołu Baker McKenzie przez 12 lat pracowała w jednej z wiodących firm doradztwa podatkowego. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim.

Łukasz Hejmej jest adwokatem, partnerem kierującym Praktyką Rozwiązywania Sporów Sądowych i Arbitrażowych kancelarii Baker McKenzie. Specjalizuje się w sporach dotyczących odpowiedzialności instytucji finansowych oraz wynikających z transakcji fuzji i przejęć. Do kancelarii Baker McKenzie dołączył w 2015 roku, wcześniej współpracował z wiodącymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi. Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW oraz studia podyplomowe na Columbia Law School w Nowym Jorku.

Mec. Piotr Rawski współkieruje Praktyką Prawa Pracy w kancelarii Baker McKenzie, specjalizuje się w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem zwolnień grupowych oraz indywidualnych. Ponadto posiada szerokie doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw (zarówno w zakresie aspektów korporacyjnych jak i prawno-pracowniczych) oraz transakcji outsourcingowych. Piotr Rawski jest członkiem European Employment Steering Committee, organu koordynującego prace Praktyk Prawa Pracy Baker McKenzie w całym regionie EMEA. Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim.