Przypomnijmy chodzi o nowelizację Kodeksu karnego (Dz.U. 2022 poz. 2600). Przewidziane było trzymiesięczne vacatio legis - czyli większość przepisów miała obowiązywać od marca, za wyjątkiem przepisów dotyczących obligatoryjnego przepadku pojazdu mechanicznego albo jego równowartości, które mają wejść w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia ustawy.

Zgodnie z wprowadzonymi poprzez nowelę procedury cywilnej zmianami  większość przepisów ma wejść w życie od 1 października 2023 r., za wyjątkiem tych dotyczących obligatoryjnego przepadku pojazdu mechanicznego albo jego równowartości - te mają wejść w życie 14 marca 2024 r. Aż do 1 stycznia 2026 r. przesunięte zostały zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym (jego nowelizacja w dużej części weszła w życie od 1 stycznia 2023 r.). Poprawki na posiedzeniu sejmowej komisji uzasadniał wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł podnosząc, że w momencie uchwalania Kodeksu karnego nie był jeszcze uchwalony Kodeks karny wykonawczy i doszło w związku z tym do przez nikogo niezawinionych niezgodności między jedną a drugą ustawą, które wymagają zmian i zgrania jednej noweli z drugą. 

Czytaj: 
Kara ma odstraszać, nie wychowywać – MS zmienia filozofię karania >>

 MS wraca z nowelą kodeksu karnego - pijany kierowca może stracić auto, 14-latek trafić "za kraty" na 30 lat>> 
Apel o prezydenckie "weto" do represyjnej noweli kodeksu karnego>>

 


Czytaj w LEX: Zmiany zagrożenia karą w typach kwalifikowanych zabójstwa >

Poprawki przy okazji noweli k.p.c 

Poprawki zostały wprowadzone przy okazji nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 403). Jej głównym założeniem jest rozszerzenie kognicji 11 sądów okręgowych i Sądu Apelacyjnego w Warszawie zajmujących się trangranicznymi sprawami rodzinnymi  na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. o możliwość rozstrzygnięcia w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej, opieki, kontaktów i alimentów, w sytuacji - jak wskazano w uzasadnieniu - gdy w toku postępowania o odebranie dziecka (prowadzonego na podstawie tejże konwencji) uczestnicy wyrazili zgodę lub uznały jurysdykcję tego sądu oraz osiągnęły porozumienie w sprawie powrotu dziecka oraz w ww. sprawach. 

Czytaj w LEX: Stosowanie przez sądy rodzinne konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę >>>

Czytaj: Sędziowie od rodzinnych spraw transgranicznych zajmą się też alimentami - ustawa czeka na podpis prezydenta>>

Niekonstytucyjna "wrzutka" do ustawy

Senat nie zdecydował się na usunięcie tej zmiany z ustawy mimo uwag ekspertów, że jest ona sprzeczna z Konstytucją. Jak wskazuje Biuro Legislacyjne Senatu, ta poprawka jest sprzeczna z Konstytucją dlatego, że określenie dnia wejścia w życie ustawy z pominięciem zagwarantowanego Prezydentowi w Konstytucji terminu na podjęcie decyzji w sprawie podpisania ustawy, stanowi naruszenie obowiązujących norm dotyczących procesu legislacyjnego. Prowadzi ono również do ograniczenia możliwości wykonywania przez Prezydenta prerogatywy wskazanej w art. 144 ust. 3 pkt 6 Konstytucji. Oznacza więc de facto ograniczenie działania konstytucyjnego organu państwa, podejmowanego w zakresie realizacji normy konstytucyjnej - twierdziła Iwona Kozera-Rytel główny legislator Senatu.

Czytaj w LEX: Rubiszewska Konstancja - Uprowadzenia rodzicielskie w świetle Konwencji haskiej >>>

Czytaj w LEX: Kontakty z osobą małoletnią i egzekucja kontaktów w praktyce sędziego >>>