„Kryształowe Serce Radcy Prawnego” to jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych przez Krajową Radę Radców Prawnych - radcom i aplikantom radcowskim. Data też nie jest przypadkowa, bo 6 lipca przypada kolejna rocznica uchwalenia ustawy o radcach prawnych, obchodzona od 2011 roku jako Dzień Radcy Prawnego. W konkursie wyłoniono dziewięciu laureatów konkursu oraz zwycięzcę głosowania internetowego. Natomiast nominowanych za działalność w roku 2020 r. było 21 radców prawnych i aplikantów radcowskich. 

Czytaj w LEX: Doręczanie pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego sądu - aspekty praktyczne >

W skład Kapituły Konkursu weszli radcowie prawni, członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych: Włodzimierz Chróścik prezes KRRP, Maciej Bobrowicz b. prezes KRRP, Weronika Filiks, Alicja Juszczyk, Gabriela Krajczewska, Jan Łoziński oraz Teresa Żurowska.

Czytaj: Samorządy prawnicze chcą wspierać działalność pro bono>>

 

Dziesięcioro wspaniałych - różne obszary, bezinteresowna pomoc

W tym roku "Kryształowym Sercem" nagrodzeni zostali (kolejność alfabetyczna): 

  • Maciej Bałaziński - z krakowskiej OIRP za działalność dobroczynną i społeczną, m.in. organizację i udział w wielu akcjach charytatywnych na rzecz chorych dzieci oraz ich rodzin a także dzieci z najuboższych rodzin. A także upowszechnianie wiedzy o prawie, aktywności pro bono i procedur arbitrażowych wśród studentów
  • Agata Bzdyń - wpisana na listę radców prawnych przy OIRP w Toruniu, za walkę z dyskryminacją i łamaniem praw człowieka, zaangażowanie w działalność pro bono i litygację strategiczną. Mecenas jest członkinią i współpracuje z wieloma organizacjami i stowarzyszeniami m.in. z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego, Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Fundacją Feminoteka.
  • Aleksandra Ejsmont - z warszawskiej OIRP za m.in. przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy rówieśniczej, walkę o prawa dziecka, kierowanie uwagi na problemy prawne dotyczące dzieci i w końcu edukację prawnę najmłodszych. Kapituła doceniła też m.in. to, że mecenas współorganizowała akcję „Korona Ci z głowy nie spadnie”, której celem było wsparcie medyków w czasie pandemii, w tym zapewnienie opieki nad ich dziećmi, ale też wsparcie seniorów, organizowanie laptopów dla dzieci w trakcie zdalnego nauczania. 
  • Beat Łajtar - wpisana na listę przy OIRP w Rzeszowie za wspieranie akcji charytatywnych, uczestniczenia w programach edukacyjnych i szkoleniowych dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Dzięki niej udało się m.in. wspomóc radców prawnych seniorów, dostarczając im noworoczne paczki żywnościowe. Mecenas wspiera również akcje charytatywne na rzecz zwierząt, prowadząc coroczną zbiórkę na rzecz schroniska „Kundelek” w Rzeszowie.
  • Joanna Orłowska - radca prawny z Zielonej Góry, za wspieranie inicjatyw kobiecych wywodzących się z grup mniejszościowych (religijnych, narodowych), pogłębienie świadomości prawnej dzieci i młodzieży. Mecenas od 2010 r. udziela bezpłatnych porad prawnych na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, przede wszystkim na rzecz ofiar przemocy domowej m.in. w ramach działalności prowadzonej przez Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze.
  • Leszek Sierputowicz - radca prawny z OIRP Olsztyn zaangażowany w obronę praw zwierząt, członek Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami, Społeczny Inspektor Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami. Mecenas od wielu lat nieodpłatnie zajmuje się obroną praw zwierząt i wielokrotnie występuje jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w procesach przeciwko sprawcom ich niezwykle okrutnego traktowania, doprowadzając do ich prawomocnego skazania.
  • Mikołaj Strzelecki - radca prawny z Bydgoszczy, za pomoc ubogim i wykluczonym społecznie. Mecenas wspiera dzieci z rodzin rozbitych, niepełnych, dyssocjalnych. Od 2004 roku świadczy usługi pro bono pomagając osobom ubogim, często wykluczonym społecznie. Pomaga również rodzinom, których nie stać na odpłatną pomoc prawną. Specjalizuje się w prawie rodzinnym
  • dr Małgorzata Szreniawska - z OIRP Lublin za pracę z dziećmi i młodzieżą w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów związanych z przemocą rówieśniczą i wiążącymi się z nimi problemami natury prawnej. Mecenas m.in. opracowała autorski program pracy z młodzieżą. Upowszechnia też specyfikę wykonywania zawodu radcy prawnego i go promuje. 
  • Jakub Turski - radca prawny z Gdańska, za działania na rzecz równości społecznej, przeciwdziałania dyskryminacji. Mecenas udzielał bezpłatnych porad prawnych w ramach programu „Niebieski Parasol Radcy Prawnego”. Prowadził zajęcia dla uczniów szkół, które poświęcone były prawu konstytucyjnemu. Jego działalność pro bono koncentruje się na zagadnieniach dotyczących prawa antydyskryminacyjnego. W latach 2015-2017 współpracował m.in. z gdańskim Stowarzyszeniem na rzecz osób LGBT „Tolerado”.

 

Przyznano też nagrodę internautów - otrzymała ją:

  • Antonina Schneider, aplikantka z OIRP Poznań, za współpracę z Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu na rzecz osób potrzebujących. Udział w akcji Szlachetna Paczka. Mecenas od 10 lat rokrocznie organizuje akcję przedświątecznego niesienia dobra w ramach tej ogólnopolskiej akcji. 

Czytaj w LEX: Obowiązki adwokatów i radców prawnych w świetle ustawy o doręczeniach elektronicznych >  

 

Skromność podstawą, wybór trudny

Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, podkreślał że wybór dziewiątki laureatów (10 serce przyznano w głosowaniu internetowym) był bardzo trudny. Wskazywał, że wszyscy nominowani zasługują na gratulacje, podziw i szacunek za to co robią. 

- Spotykamy się tutaj w wyjątkowym gronie z osobami, które wykonują na rzecz naszego samorządu największą pracę, taką prawdziwą dobrą robotę. Dzięki swojemu zaangażowaniu, wrażliwości, pomysłom pomagają tym, którym nie pomógł nikt inny, ani rodzina, ani państwo. Pomogli radcy prawni wrażliwi na krzywdę ludzką, potrzeby, wykorzystując swoje umiejętności, poświęcając swój czas - mówił.  

Jak dodał, konkurs cieszył się też dużym zainteresowaniem w internecie. Głosy oddało 10 tys. osób, a to kto otrzyma nagrodę internautów rozstrzygnęło się dosłownie na ostatniej prostej - tuż przed zakończeniem głosowania.   

- Nie mogą zdradzać tajemnic obrad kapituły, mogę tylko powiedzieć, że zmagaliśmy się z nie lada wyzwaniem, bo mieliśmy porównać działalności, które nie są porównywalne. Nasi laureaci robią rzeczy piękne, rzeczy pożyteczne ale i inne. I szalenie trudno było to porównywać i decydować kogo wyróżnimy, komu przyznamy nagrodę - mówił z kolei Maciej Bobrowicz, były prezes KRRP. Podziękował wszystkim, że co robią. 
 

Nowa formuła konkursu

Od 2021 roku zmianie uległa formuła konkursu, który organizowany był w dwóch etapach, a nie jak dotychczas w jednym. Do udziału w nim mogli zostać zgłoszeni wszyscy radcy prawni i aplikanci radcowscy, którzy wyróżnili się bezinteresowną działalnością na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych lub grup osób dotkniętych klęskami. 

Czytaj w LEX:  Imagine - rola prawa i prawników w integracji europejskiej >

W pierwszym etapie radcy prawni, aplikanci radcowscy, organizacje społeczne, organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości, środowiska prawnicze i inne podmioty wskazane w Regulaminie Konkursu zgłaszały do Okręgowych Izb Radców Prawnych kandydatów spośród radców prawnych i aplikantów danej Izby. Spośród zgłoszonych kandydatów Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych wybierała maksymalnie 3 kandydatów i przedstawiała ich kapitule konkursu. 

Czytaj w LEX: Zawodowy pełnomocnik w social media - aspekty praktyczne >

W drugim etapie konkursu kapituła powołana przez Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych wyłoniła laureatów w kategorii: „Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc”.

Ważnym dodatkowym elementem konkursu było głosowanie internetowe, w którym głosować na danego kandydata, zgłoszonego przez izby okręgowe, mógł każdy. Głosowanie odbyło się na stronie internetowej KIRP. Kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów od internautów zostanie nagrodzony w kategorii „Nagroda Internautów. Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc”.