Organizatorem konkursu Prawnik Pro Bono jest Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Na rzecz praw kobiet

Kamila Ferenc współtworzy m.in. Fundację Przeciw Kulturze Gwałtu, w której bezpłatnie udziela pomocy prawnej pokrzywdzonym przemocą seksualną. Prawniczka jest także pełnomocnikiem Komitetu Legalna Aborcja bez Kompromisów, który zbierać będzie podpisy pod projektem ustawy zakładającej m.in. prawo do przerwania ciąży do końca 12. tygodnia.

CzytajPrawnik od zatrzymań "w cenie" - w całym kraju listy wsparcia pro bono>>
 

Ponadto Kamila Ferenc trzy lata temu wraz z innymi prawnikami opracowała projekt biznesowy „kancelaria społecznie zaangażowana ". Inicjatywa miała na celu obsługę klientów komercyjnych, a dochody z niej posłużyły pokrywaniu kosztów prowadzenia pro bono spraw ważnych z punktu widzenia ochrony praw człowieka i interesu społecznego

Wyróżnieni: Banaszewska, Ziegler, Wiliński

Radca prawny z Łodzi dr Anna Banaszewska specjalistka prawa medycznego, która otrzymała pierwsze wyróżnienie jest specjalistką, a także członkinią Rady Fundacji Urszuli Jaworskiej, którą wspiera prawnie od 5 lat. Współpracuje też z Rzecznikiem Praw Pacjenta. Prowadzi bezpłatne szkolenia na rzecz osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu praw pacjenta - w tym praw pacjenta w czasie Covid-19. Tych których nie stać na usługi profesjonalnego pełnomocnika wspomaga w zakresie prowadzenia spraw m.in. o dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, prawa dostępu do leku, czy praw uczestników badan klinicznych. Laureatka to nie tylko zawodowa prawniczka, ale i farmaceutka oraz magister ekonomii.

W tym roku drugie wyróżnienie otrzymało - wyjątkowo dwoje prawników. Adwokat Olga Ziegler - prawniczka zaangażowana jest w prawną pomoc pro bono udzielaną organizacjom LGBTQ+, a także członkini zespołu Tęczowych Adwokatów oraz adwokat Tomasz Wiliński który jest zaangażowany w projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym „Dzieciaki, adwokat, kto to taki?". Adwokat Wiliński bierze też udział razem z fundacją Greenpeace - w pracach zespołu zaangażowanego w walkę ze smogiem w stolicy. W 2020 roku wyróżnił się walcząc o prawa człowieka w związku z protestami na Białorusi, a także jako obrońca zatrzymanych w sierpniu 2020 roku podczas protestów osób LGBT+ na Krakowskim Przedmieściu oraz na protestach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.