Nagrodzony program stworzony został przez partnerów kancelarii - Wojciecha Kozłowskiego i Agnieszkę Wardak, a kierowany przez Aleksandrę Gliszczyńską-Grabias, senior associate w kancelarii Dentons. Jest to praktyka prawnicza, która chroni i promuje przestrzeganie swobód obywatelskich i praworządności. - Trzeba pamiętać, że służba współobywatelom jest nie tylko przywilejem, ale także obowiązkiem prawników i elementem ich społecznej odpowiedzialności - podkreślił Kozłowski, który współkieruje Praktyką Postępowań Sądowych i Arbitrażowych.

 
POLECAMY

Sprawy dotyczące m.in. kłamstwa oświęcimskiego

W ciągu ostatnich kilku lat zespół Litygacji Strategicznej reprezentował klientów w sprawach pro bono związanych z przeciwstawianiem się propagandzie nazistowskiej i kłamstwu oświęcimskiemu, a także z w sprawach dotyczących ochrony swobody wypowiedzi osób krytycznie oceniających władzę. Warszawscy prawnicy angażowali się też w zwalczanie przestępstw z nienawiści motywowanej ksenofobią, różnicami na tle wyznaniowym oraz homofobią. Koncentrowali się również na ochronie praw mniejszości, takich jak osoby z niepełnosprawnością, migranci i mniejszości etniczne.

W jednej z tych spraw warszawscy prawnicy Dentons wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka reprezentowali blogera. Andrzej Radke, emerytowany działacz solidarnościowy, opublikował na swoim blogu krytyczny wpis i film stawiający polskie władze samorządowe w niekorzystnym świetle. Sąd rejonowy uznał go za wydawcę prasy i przez to także za winnego niezarejestrowania tytułu prasowego, czego wymaga prawo prasowe. Prawnicy Dentons wnieśli apelację od wyroku skazującego, która została uwzględniona przez sąd wyższej instancji.

- Jesteśmy niezwykle dumni z naszych koleżanek i kolegów z Warszawy, którzy stworzyli program niespotykany na prawniczej mapie inicjatyw pro bono. Dentons jest jedną z niewielu kancelarii, która podjęła się długofalowego zobowiązania, wyrastającego z naszej misji i z naszych wartości, aby stać na straży praw i godności jednostki - powiedział Atanas Politov, Dyrektor Pro Bono w Europie. 

92 tys. godzin pro bono

Kancelaria Dentons angażuje się na zasadach pro bono w świadczenie usług doradztwa prawnego. W ubiegłym roku jej prawnicy na całym świecie przepracowali ponad 92 tysiące godzin na zasadach pro bono.

Nagrody The Good Lobby Awards przyznawane są za zrealizowanie projektów i inicjatyw pożytecznych z punktu widzenia interesu publicznego. Wyróżnia się w ten sposób osoby prywatne, organizacje pozarządowe i fundacje, a także przedstawicieli biznesu, nauki i polityki. Kancelaria Dentons zwyciężyła w kategorii „Pro Bono Lawyer of the Year”, w której ocenia się projekty o największym wpływie na rzeczywistość, realizowane na zasadzie pro bono przez prawników i kancelarie prawnicze w Europie.