Julia Przyłębska przedstawiła we wtorek sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2017 roku. Dyskusja była burzliwa. Przedstawiciele opozycji zarzucali prezes Trybunału m.in. arbitralne wyznaczanie składów orzekających, ograniczenie dostępu mediów do rozpraw TK, czy wręcz powołanie na stanowisko prezesa TK z rażącym naruszeniem prawa.

Czytaj też: Raport: TK rozpatruje o połowę mniej spraw >

Mniej wyroków i postanowień

Prezes Przyłębska poinformowała, że w 2017 r. Trybunał wydał w postępowaniu merytorycznym 89 orzeczeń kończących postępowanie, w tym 36 wyroków oraz 53 postanowienia o umorzeniu postępowania; zostało też wydane jedno postanowienie sygnalizacyjne. Jak dodała, w ramach wstępnej kontroli skarg konstytucyjnych oraz wniosków wydano w sumie 461 postanowień i zarządzeń. - W 2017 r., w przeciwieństwie do 2016 r., w większości wyroków Trybunał orzekł o niekonstytucyjności co najmniej jednego przepisu - 56 proc. wszystkich wyroków; w 2016 r. było to 44 proc. - zaznaczyła.

Dla porównania w "słabym" 2016 roku TK wydał 99 orzeczeń. Było to 39 wyroków, w 30 częściowo umorzył postępowanie, oraz 60 postanowień o umorzeniu postępowania w całości. Natomiast w "dobrym" roku 2015 roku TK wydał 173 orzeczenia. Były to 63 wyroki, w 46 częściowo umorzył postępowanie, oraz 110 postanowień o umorzeniu postępowania w całości.

Mniej spraw trafia do Trybunału

Z informacji podanych przez prezes TK wynika, że w 2017 r. wpłynęło do TK ogółem 285 wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych, jest to nieco mniej niż w roku 2016. - Nie oznacza to jednak, że Trybunał gorzej pracował. W 2017 r. Trybunał nadrobił zaległości z lat ubiegłych: na etapie kontroli merytorycznej załatwił: 7 spraw z 2013 r., 10 spraw z 2014 r., 32 sprawy z 2015 r. oraz 28 spraw z 2016 r. - mówiła w Sejmie Julia Przyłębska.

W porównaniu z dotychczas najniższym wpływem spraw w 2016 roku było to o 22 proc. spraw mniej; liczba wniosków i pytań prawnych spadła o 37 proc., a liczba skarg konstytucyjnych i wniosków  zmniejszyła się o 18 proc. Skargi konstytucyjne stanowiły 82 proc. wszystkich wniesionych spraw.
Natomiast w porównaniu z najwyższym wpływem spraw w 2015 roku było to o 55 proc. spraw mniej. Liczba wniosków i pytań prawnych spadła o 76 proc., a liczba skarg konstytucyjnych i wniosków zmalała o 45 proc. Liczba skarg konstytucyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw wzrosła o 17 proc.

Komentarz: W Trybunale lepiej, czyli gorzej>>
 

Wszystko jest zgodnie z prawem

Prezes Julia Przyłębska odniosła się też do zarzutów, że obecnie Trybunał Konstytucyjny działa niezgodnie z prawem.  - Jestem prezesem Trybunału Konstytucyjnego i sędzią wybranym zgodnie z obowiązującym prawem - odpowiedziała Przyłębska i zapewniła, że w Trybunale nie jest naruszane prawo. Odniosła się też do zarzutów, że w TK orzekają sędziowie dublerzy: Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zgodnie z ustawami, konstytucją i orzeczeniami TK nie ma sędziów dublerów. Sędzia dubler to pojęcie, które zostało wykreowane przez media - mówiła.

Czytaj też: Prezes TK: Ustabilizowaliśmy Trybunał w 2017 roku >