Razem z nim oskarżony został też były naczelnik tego departamentu. Byłemu dyrektorowi grozi do 10 lat więzienia. Skarb Panstwa miał stracić 1,9 mln zł. 

Nieprawidłowości przy modernizacji systemu SAWA

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Agnieszka Zabłocka-Konopka poinformowała, że zarzuty stawiane oskarżonym mają "związek z niedopełnieniem ciążących na nich obowiązków przy zawarciu w dniu 18 lipca 2012 roku umowy na modernizację i modyfikację systemu SAWA". 

 


Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie kwietniu 2014 r. po wynikach kontroli przeprowadzonej w departamencie informatyzacji i rejestrów sądowych MS.

Kontrola - jak informuje prokuratura - wskazywała na nieprawidłowości i zaniedbania po stronie pracowników resortu, które następnie zostały szczegółowo zbadane w toku śledztwa.

Czytaj: E-postępowania w sądach najwcześniej w 2020 roku>>

Samo niedopełnienie obowiązków miało polegać na nieprecyzyjnym określeniu przedmiotu zawartej umowy oraz niepowołaniu przewidzianych umową struktur organizacyjnych. Resort wydał niemal dwa mln zł na system informatyczny SAWA, który z powodu ujawnionych wad nie mógł zostać wdrożony.

Oskarżonym zarzucono także działanie na szkodę interesu publicznego, ponieważ użytkowanie niesprawnego systemu teleinformatycznego spowodowało zakłócenia w funkcjonowaniu e-sądu.