Organizatorami wydarzenia jest Sekcja Prawa Medycznego i Farmaceutycznego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jednym z patronów medialnych Wolters Kluwer. 

Od praw pacjenta po prawa lekarza

Konferencja podzielona została na trzy bloki. W pierwszym poruszona zostanie m.in. kwestia postępowań toczących się przez Rzecznikiem Praw Pacjenta i ich wpływie na inne tego typu sprawy, dotyczące błędów medycznych. Omówione zostaną też najczęstsze naruszenia praw pacjenta oraz prawa i w tym kontekście - obowiązki lekarza. 

 

Sprawdź również książkę: Zapobieganie błędom medycznym w praktyce >>


Kolejna część poświęcona będzie samym procesom dotyczącym błędów medycznych - począwszy od kwestii związku przyczynowego w takich sprawach, poprzez prawne aspekty zgody pacjenta po ustalenia zadośćuczynienia.

Czytaj: Pośpiech i niedbalstwo przyczynami błędów medycznych>>

W tym aspekcie omówione zostaną zarówno rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, jak i ustalanie wysokości zadośćuczynienia przez sądy. 

Odpowiedzialność lekarzy w Polsce i zagranicą

Podczas konferencji przedstawione będą zagraniczne praktyki w zakresie odszkodowań za błędy medyczna. W ostatniej części omówione zostaną różnice w postępowaniu z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy, oraz problemy związane z pozbawieniem prawa wykonywania zawodu przez sądy lekarskie. 

Jednym z tematów będą postępowania karne w sprawach z zakresu błędów medycznych. 

Błędy medyczne - efektem niedbalstwa, spraw dużo

Prawnicy przyznają, że prowadzą dużo tego typu procesów. Do błędów medycznych dochodzi także w dużych szpitalach akademickich. 

 

Sprawdź również książkę: Zapobieganie błędom medycznym w praktyce >>


- Zawodzą procedury i dochodzi np. do pomyłkowego wycięcia narządów. Tak było, jest i niestety obawiam się, że będzie. Pamiętam jak byłem na otwarciu dużego szpitala dziecięcego na krakowskim Prokocimiu. Blok operacyjny składa się tam z 20 sal i 75 stanowisk pooperacyjnych. Nie sposób, aby w takich miejscach nie dochodziło do pomyłek, skoro na jedną przestrzeń trafia w krótkim odstępie czasu wielu pacjentów - mówi Grzegorz Wrona, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Czytaj: Ustawę o jakości trzeba wyjąć z szuflady, by było mniej błędów medycznych>>

Rozwiązaniem mogłoby być czytanie dokładne dokumentacji medycznej przed zabiegiem i stosowanie się do procedury okołooperacyjnej karty kontrolnej. Zasada działania takiej karty polega na tym, że tuż przed zabiegiem wszystko jest sprawdzane przez lekarza operatora, anestezjologa i pielęgniarkę anestezjologiczną oraz pielęgniarkę instrumentariuszkę. Lekarze mówią jednak wprost: jest nas za mało, pracujemy w zbyt dużym pośpiechu i dlatego dochodzi do rażących pomyłek.

 


Pacjentowi nie sprzyja nowela Kpc

Pacjentom zdają się nie sprzyjać przy tym zmiany w kosztach sądowych, które weszły w życie 21 sierpnia, wraz z częścią przepisów noweli procedury cywilnej. Wzrosły bowiem opłaty od wezwania do próby ugodowej. Pacjenci, którzy chcieliby się porozumieć ze szpitalem, muszą zapłacić 2,5 tys. zł od wniosku zamiast 300 złotych. 

Wzrosły także opłaty o zabezpieczenie roszczenia. Zdaniem prawników to utrudni poszkodowanym pacjentom prowadzenie procesów o błędy medyczne.

Czytaj w LEX:

Reforma KPC - najważniejsze zmiany >

Nowe obowiązki pełnomocników procesowych - reforma KPC >

Błędy medyczne i lekarskie >