- Z ogromnym zaniepokojeniem obserwujemy doniesienia medialne dotyczące sytuacji w Afganistanie. Obrazy pojawiające się w docierających do nas informacjach rozdzierają serce. Bezbronni i przerażeni cywile błagają o pomoc, dlatego społeczność międzynarodowa nie może pozostać obojętna na zło, które dzieję się na naszych oczach - wskazano. 

Z podobnym apelem wystąpiło Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. Wskazuje, że w zagrożeniu życia znalazły się zwłaszcza kobiety wykonujące zawody prawnicze, w tym zawód sędziego. 

Czytaj: Zbrodnie w Afganistanie pod lupą Trybunału w Hadze>>

Razem ze społecznością międzynarodową 

Stowarzyszenie Adwokackie “Defensor Iuris” przyłącza się tym samem do wspólnego oświadczenia społeczności międzynarodowej, które sygnował m.in. Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

W oświadczeniu tym m.in. wzywa się wszystkie strony konfliktu w Afganistanie do poszanowania oraz ułatwienia bezpiecznego wyjazdu obcokrajowcom i tym Afgańczykom, którzy chcą opuścić kraj. Jednocześnie podkreślono, że osoby sprawujące władzę w Afganistanie ponoszą odpowiedzialność za ochronę życia ludzkiego i mienia, a także za natychmiastowe przywrócenie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Naród afgański zasługuje na to, aby żyć w bezpieczeństwie, ochronie i godności.

- Jako członkowie Stowarzyszenia Adwokackiego “Defensor Iuris” solidaryzujemy się ze społecznością afgańską, zwłaszcza ze środowiskami prawniczymi, które są szczególnie narażone na prześladowania i szykany ze strony wrogich im ekstremistów - wskazuje Defensor Iuris. 

 

Zapowiedź wsparcia

Stowarzyszenie wskazuje również, że jego członkowie "jako polscy adwokaci oraz prawnicy europejscy zapewniają pomoc dla tych wszystkich, którym bliskie są uniwersalne wartości demokracji i państwa prawnego, powszechność i niepodzielność praw człowieka i podstawowych wolności, poszanowanie godności ludzkiej, zasad równości i solidarności oraz przestrzeganie Karty Narodów Zjednoczonych oraz prawa międzynarodowego, w tym ochrony międzynarodowej".

- Jednocześnie przywołujemy artykuł 23 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który adresowany jest do Polski oraz do wszystkich pozostałych Państw Unii Europejskiej. Przypominamy, że każdy obywatel Unii Europejskiej ma prawo korzystać na terytorium Afganistanu z ochrony dyplomatycznej i konsularnej każdego z Państw Członkowskich UE, w sytuacji, w której państwo jego obywatelstwa nie ma tam swojego przedstawicielstwa - wskazano. 

Sędziowie też apelują, sytuacja kobiet-sędziów dramatyczna

Z podobnym apelem wystąpiło Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. 

- Jesteśmy świadkami dramatu rozgrywającego się w Afganistanie, dotykającego ludzi, którzy chcieli żyć w pokoju i poszanowaniu praw człowieka. Przejęcie władzy przez Talibów stanowi realne zagrożenie dla wszystkich tych osób, szczególnie zaś dla prawników,  w tym sędziów pełniących służbę. W zagrożeniu życia znalazły się zwłaszcza kobiety wykonujące zawody prawnicze, w tym zawód sędziego - wskazuje. 

I dodaje, że w tej sytuacji nie możemy pozostać obojętni. - Dlatego apelujemy do polskiego rządu o podjęcie wszelkich działań w  celu zapewnienia afgańskim prawniczkom i prawnikom bezpieczeństwa, w tym wystawienia im wiz humunitarnych i przyjęcia w Polsce jako uchodźców i zapewnienia im pobytu w naszym kraju. Jako członkowie międzynarodowej społeczności demokratycznej jesteśmy do tego zobowiązani. Jednocześnie jako stowarzyszenie, które wśród pryncypiów ma poszanowanie praw człowieka, jesteśmy gotowi włączyć się w realną pomoc humanitarną dla rodzin afgańskich prawników, w tym zwłaszcza kobiet-sędziów, których sytuacja obecna jest najbardziej dramatyczna - dodają.