Z projektu rozporządzenia w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania 1 procenta podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wynika, że takie uprawnienia zyska naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w Bydgoszczy. Dokument trafił już do uzgodnień.

Z uzasadnienia projektu zmian wynika, że dotychczas uprawnione organizacje otrzymywały środki odrębnie od każdego z organów podatkowych. Przekazanie kompetencji naczelnikowi urzędu w Bydgoszczy ma w założeniu usprawnić proces przekazywania darowizn.

Czytaj w LEX: Rozliczanie straty podatkowej wywołanej przez koronawirusa >

Resort finansów zwraca uwagę, że z uwagi na wdrożenie indywidualnych rachunków podatkowych oraz utworzenie wspólnego rachunku bankowego dedykowanego obsłudze wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz innych należności nie jest możliwe przeprowadzenie przedmiotowego procesu w sposób dotychczasowy, przez naczelników poszczególnych urzędów skarbowych. 13 grudnia 2019 r. rachunki bankowe urzędów skarbowych zostały zamknięte.

Czytaj w LEX: Jak przejść z papierowego do nowoczesnego biura rachunkowego - nowe technologie w biurze rachunkowym >