Odliczeniami mają być objęte m.in. darowizny przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowych.

 

Kolejna tarcza antykryzysowa poszerzy prawo do ulg od darowizn na walkę z epidemią>>
 

Komputery można odliczyć

Projekt zakłada też umożliwienie odliczenia podatku przez podatników, w tym podatników prowadzących działalność gospodarczą (na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub liniowej 19 proc. stawki podatku), z tytułu darowizn rzeczowych w formie komputerów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata) przekazanych od 1 stycznia 2020 do 30 września 2020 r. wskazanym podmiotom, m.in. placówkom oświatowym.

Zobacz procedurę w LEX: Darowizny – możliwość odliczenia darowizny na cele przeciwdziałania pandemii koronawirusa >

 

Umożliwienie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw, które następnie podatnik przekaże w formie darowizny, w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., np. na przeciwdziałanie COVID-19 podmiotom wykonującym działalność leczniczą, albo placówce oświatowej.

Zobacz procedurę w LEX: Stawka 0% na darowizny laptopów do szkół i jednostek oświaty w czasie pandemii koronawirusa >

Ustawa o działalności pożytku publicznego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. poz. 2184, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 695), z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowych.

Zobacz procedurę w LEX: Stawka 0% VAT na darowizny na cele przeciwdziałania pandemii COVID-19 >