Połowa roku to tradycyjny czas, kiedy zaczynają obowiązywać nowe regulacje w prawie podatkowym. Koronawirus spowodował, że w tym roku część zmian została przesunięta na październik. Mimo to, podatników i tak czeka dużo pracy związanej ze wdrożeniem nowych zasad rozliczania podatków.

Uszczelnienie CIT i impementacja przepisów unijnych

1 lipca zaczną obowiązywać przepisy uszczelniające system podatku CIT, implementujące dyrektywę ATAD2 w zakresie przepisów o kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich. Do polskiego prawa wprowadzone zostaną regulacje mające na celu przeciwdziałanie rozbieżnościom w kwalifikacji tzw. struktur hybrydowych. Dotyczy to sytuacji, w których różne podmioty lub wydatki oceniane są w różny sposób, jako podlegające lub niepodlegające opodatkowaniu, podlegające lub niepodlegające odliczeniom w różnych krajach UE. Umiejętne korzystanie przez firmy z odmiennych sposobów oceny zjawisk przez przepisy i organy w różnych krajach UE, może prowadzić do osiągnięcia przez nie nieuzasadnionych korzyści. Chodzi np. o kilkakrotne odliczanie tych samych płatności, kosztów lub strat od dochodu osiąganego w różnych krajach.

Zobacz również: Prezydent za uszczelnieniem systemu podatkowego >>

Będą także zmiany w VAT i raportowaniu schematów podatkowych

Kolejna grupa rozwiązań obejmuje zmiany ustawy o VAT i implementację dyrektywy 2018/1910 w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku VAT, dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi.

Dodatkowo, będzie też więcej czasu na złożenie zawiadomienia o wpłacie na rachunek spoza białej listy podatników VAT. Termin na zawiadomienie skarbówki wyniesie 7 dni. Wystarczającym będzie zawiadomienie o pierwszej wpłacie na rzecz konkretnego kontrahenta.
Trzecia grupa to zmiany dotyczące dokończenia transpozycji dyrektywy MDR w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych. Są tu również przepisy doprecyzowujące regulacje dotyczące informacji o schematach podatkowych. Dyrektywa MDR dotyczy obowiązku przekazywania organom podatkowym państw członkowskich informacji o schematach podatkowych realizowanych przez zarejestrowane w Polsce firmy. Implementacja tej dyrektywy została podzielona na dwa etapy, z których pierwszy wszedł w życie 1 stycznia 2019 r. wraz z ustawą wprowadzającą w Polsce obowiązek raportowania o krajowych i międzynarodowych schematach podatkowych.

 


Matryca stawek VAT po nowemu

1 lipca wchodzi w życie także całkowicie nowa matryca stawek VAT. Założenie rządu było proste. Wprowadzenie matrycy stawek VAT miało m.in. uporządkować i uprościć stosowanie klasyfikacji statystycznych w celu ustalania prawidłowej wysokości podatku od towarów i usług. Przepisy zakładają, że towary będą klasyfikowane na podstawie Nomenklatury Scalonej (CN), natomiast usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015).
Już w środę, 1 lipca, wiele stawek VAT ulegnie zmianie. Niektóre wartości zostaną obniżone, niektóre podwyższone. Konieczne stanie się szybkie dopasowanie towarów i usług o określonych cechach wspólnych do odpowiednich załączników ustawy o VAT dotyczących obniżonych stawek VAT. Warto podkreślić, że nowa matryca ma spowodować objęcie jedną stawką VAT w jak największym stopniu całych grup towarowych. Doprowadzi to do zmniejszenia liczby pozycji w załącznikach, które zawierają wykazy towarów i usług opodatkowanych obniżonymi stawkami VAT. Każdy podatnik VAT będzie musiał prawidłowo zakwalifikować towar i usługę, stosując numer CN lub PKWiU 2015 zamiast obecnego PKWiU 2008. Po ustaleniu numeru CN lub PKWiU musi przyporządkować właściwą stawkę VAT.

Zobacz również: Nowa matryca stawek VAT już od 1 lipca >>
Konieczna jest zatem analiza nowych stawek VAT (część z nich uległa zmianie w stosunku do dotychczas stosowanych), zaktualizowanie danych księgowych oraz magazynowych, związanych z weryfikacją nowych symboli klasyfikacyjnych, nowych stawek VAT i przejściem z PKWiU na Nomenklaturę Scaloną. Pomocna w tym zakresie okaże się specjalna Wyszukiwarka stawek VAT w postaci wygodnego arkusza w pliku Excel. Wyszukuje ona stawki VAT zarówno po kodach jak i po frazach.

Więcej informacji w LEX Księgowość. Wyszukiwarka matrycy stawek VAT.

Podatek od Netflixa

Jedna z nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadziła także zmiany w ustawie o kinematografii. Od 1 lipca podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie będzie zobowiązany do wpłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej opłaty w wysokości 1,5 proc. przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeśli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy. Do obliczenia wysokości opłaty pod uwagę będą brane przychody z uzyskiwane w Polsce.

Zobacz również: Przy okazji walki z epidemią dostawcy VOD zapłacą na fundusz filmowy >>

Kolejne, znane w tym momencie, zmiany w prawie podatkowym zaplanowane są na początek października. Wszyscy podatnicy VAT zaczną wtedy składać nowy JPK_VAT.

 


 

 

 

Czytaj więcej na Prawo.pl:

https://www.prawo.pl/podatki/nowy-jpk_vat-zmiany-i-nowy-termin-po-epidemii-koronawirusa,500541.html