W środę w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane teksty dwóch rozporządzeń ministra finansów zmieniających wcześniejsze rozporządzenia w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o PIT oraz art. 26 ust. 2e ustawy o CIT. Rozporządzenia wprowadzają przedłużenie terminu obowiązującego wyłączenia stosowania nowych przepisów o obligatoryjnym mechanizmie poboru podatku u źródła o kolejne pół roku, tj. do 31 grudnia 2020 r. Uzasadnieniem jest konieczność ograniczenia obowiązków związanych z poborem podatku u źródła dla przedsiębiorców, a także potrzeba zapewnienia właściwej wydolności po stronie administracji skarbowej, w związku z epidemią COVID-19.

Zobacz również:
Podatek u źródła - ministerstwo zapomniało o podatnikach PIT? >>
Pobór podatku u źródła na nowych zasadach znowu później >>
Nowe zasady podatku u źródła dopiero od stycznia 2020 roku >>