W pierwszej połowie lipca br. funkcjonariusze mazowieckiej KAS z Delegatury Urzędu Celno-Skarbowego III „Port Lotniczy" w Warszawie ujawnili sześć prób nielegalnego przywozu dewiz przez obywateli Polski przylatujących z USA. W wyniku przeprowadzonych kontroli dewizowych funkcjonariusze ujawnili wartości dewizowe w różnej walucie o łącznej równowartości ponad 97 tys. euro.

Gotówka powyżej 10 tysięcy euro do zgłoszenia

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie przypomina zatem, że osoby, które wwożą lub wywożą środki pieniężne o wartości 10 tys. euro lub wyższej (lub równowartość w innej walucie), mają obowiązek zgłosić ich posiadanie w formie pisemnej Służbie Celno-Skarbowej lub Straży Granicznej. Przypomniała o tym Izba Administracji Skarbowej w Warszawie.

Obowiązek złożenia zgłoszenia środków pieniężnych przy wjeździe do Unii Europejskiej i przy wyjeździe z Unii Europejskiej stanowi element strategii UE mającej na celu zapobieganie praniu brudnych pieniędzy oraz walkę z finansowaniem terroryzmu.

Zobacz również: Co można przywieźć z wakacji? >>

Czytaj w LEX: Obowiązki związane z transferem wartości dewizowych i krajowych środków płatniczych >

Obowiązek złożenia zgłoszenia środków pieniężnych ma także podróżny przekraczający granicę między Polską a innymi państwami członkowskimi, z wyjątkiem podróżnych przekraczających granicę państwową z innymi państwami członkowskimi należącymi do obszaru Schengen.

Zobacz również: Będzie nowy system ochrony granic >>

Kara za brak zgłoszenia

Co ważne, złożenie deklaracji dewizowej nie wiąże się z żadnymi opłatami. Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia Służbie Celno-Skarbowej lub Straży Granicznej przywozu do kraju albo wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych albo podanie w zgłoszeniu nieprawdy, a także nie przedstawienie ich na żądanie organom, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Czytaj w LEX: Jak skorzystać z ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych? >

W szeregach Izby Administracji Skarbowej w Warszawie pełnią służbę dwa psy przeszkolone do wykrywania waluty. Mają na swoim koncie sporo sukcesów. W latach 2017 – 2020 ujawniły m.in. dolary amerykańskie i euro o równowartości ponad 2 mln 200 tys. zł.