Resort finansów wyjaśnia, że to, co możemy przewozić przez granicę UE i w jakich ilościach jest ściśle uregulowane. Ilości niektórych towarów różnią się w zależności od tego, czy podróżujemy transportem lądowym, statkiem, czy samolotem.

Prezenty przywiezione - czasem bez cła i podatku akcyzowego

Towary przywożone na użytek własny lub rodziny i prezenty są zwolnione z cła i podatku, o ile ich łączna wartość nie przekracza 300 euro (transport lądowy) lub 430 euro (transport lotniczy lub morski). Jeśli podróż odbywa się samochodem, autobusem lub pociągiem, zgłosić trzeba prezenty o wartości ponad 300 euro. W przypadku podróży statkiem lub samolotem, zgłoszeniu podlegają prezenty, których wartość przekracza 430 euro.

Przewożenie żywności

Żywność pochodzenia niezwierzęcego można na teren UE przywieźć bez granicznej kontroli sanitarnej tylko na własne potrzeby, w ilościach niehandlowych.

Przywóz żywności pochodzenia zwierzęcego, m.in. mięsa, wędlin i nabiału, jest natomiast zabroniony. MF wskazuje, że takie produkty mogą zawierać patogeny, które wywołują choroby zakaźne u zwierząt. Produkty pochodzenia zwierzęcego, nawet w niewielkich ilościach, trzeba oddać na granicy, wyrzucić je do specjalnego pojemnika.

 

Wyroby tytoniowe

Podczas przekraczania granicy UE należy pilnować limitów przywozowych wyrobów tytoniowych. Limity zależne są od rodzaju transportu.

Jeżeli podróżny wraca do UE transportem lądowym, to może przywieźć z podróży:

 • 40 papierosów, lub
 • 20 cygaretek, lub
 • 10 cygar, lub
 • 50 g tytoniu do palenia.

Jeżeli podróżny wraca do UE samolotem lub statkiem, może przywieźć:

 • 200 papierosów, lub
 • 100 cygaretek, lub
 • 50 cygar, lub
 • 250 g tytoniu do palenia.

Napoje alkoholowe

Napoje alkoholowe są zwolnione z należności celnych i podatkowych, jeśli podróżny wraca z krajów poza UE i zachowa limity:

 • 1 litr alkoholu mocnego powyżej 22 proc. (np. wódka),
 • 2 litry alkoholu do 22 proc. (np. likier),
 • 4 litry wina,
 • 16 litrów piwa.

Przewóz przez granicę roślin i zwierząt

Przewóz przez granicę okazów roślin i zwierząt, które należą do gatunków zagrożonych wyginięciem, a także wykonanych z nich wyrobów, reguluje Konwencja Waszyngtońska CITES. MF wyjaśnia, że nielegalny przewóz okazów to przestępstwo, za które grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Możliwy jest tylko na podstawie odpowiednich zezwoleń i świadectw CITES. Resort finansów wskazuje, że słoń jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Przewóz przez granicę wyrobów z kości słoniowej jest zabroniony. Gatunkami zagrożonymi wyginięciem są także dzikie koty.

Jeśli natomiast chodzi o gotówkę, to maksymalnie 10 tys. euro (lub równowartość w innej walucie) w gotówce można przewieźć przez granicę bez zgłoszenia Służbie Celno-Skarbowej KAS.