Koronawirus i epidemia COVID-19 zmieniają nawyki Polaków. Popularne stały działki, domki letniskowe - wiele osób nie tylko tam wypoczywa, ale też pracuje zdalnie. Dużym zainteresowaniem – zwłaszcza teraz na początku lata i wakacji - zaczęły cieszyć się także kampery. Mają one być bezpieczną i higieniczną alternatywą dla hoteli i pensjonatów. Można w nim też zainstalować przenośne biuro i pracować zdalnie. Zakup takiego pojazdu przez przedsiębiorcę, np. osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, może okazać się korzystny podatkowo. Trzeba jednak spełnić kilka warunków. Na uwagę zasługuje kwestia rozliczenia kosztów uzyskania przychodów, ale także możliwość odliczenia VAT od zakupu pojazdu, w tym także od pozostałych wydatków związanych z kamperem. Chodzi tu m.in. o paliwo, serwis czy części zamienne. Kamper najczęściej będzie pojazdem samochodowym w rozumieniu przepisów podatkowych, czyli pojazdem samochodowym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nieprzekraczającej 3,5 tony. Można sobie jednak wyobrazić również kampery, które będą zbliżone rozmiarami do naszych autobusów.

 


Samochód musi mieć związek z prowadzoną działalnością gospodarczą

- Przede wszystkim należy zauważyć, że aby jakiekolwiek skutki podatkowe się pojawiły, zakup powinien być związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeśli taki związek jest, nawet jeśli jest on minimalny, np. podatnik VAT umieścił reklamę własnej działalności gospodarczej na tym pojeździe, to taki podatnik ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony przy takim zakupie – zwraca uwagę Zdzisław Modzelewski, ekspert ds. VAT, doradca podatkowy i partner kancelarii GWW. Podkreśla, że jeśli kamper przekroczy 3,5 tony DMC lub konstrukcyjnie będzie przeznaczony np. do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, wówczas pojazd ten będzie wywoływał skutki podatkowe zbliżone do tych, które są związane z samochodami ciężarowymi lub autobusami. Należy pamiętać, że co do zasady kamper powinien być traktowany jak każdy inny odpowiedni pojazd używany w działalności gospodarczej.

 

Możliwość pełnego odliczenia VAT

Wobec tego, jeżeli mamy do czynienia z zakupem kampera (do 3,5 tony DMC) wyłącznie do działalności gospodarczej (np. na wynajem), zakup ten uprawnia podatnika do pełnego odliczenia podatku naliczonego, w tym także w związku ze złożeniem VAT-26 i prowadzeniem ewidencji przebiegu. Wydatki związane z korzystaniem z takiego pojazdu (paliwo, serwisy, części zamienne, itp.) również odpowiednio powinny uprawniać do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego.

- Jeśli jednak podatnik dokona zakupu kampera (do 3,5 tony DMC) do używania tzw. mieszanego, czyli zarówno na potrzeby działalności gospodarczej, jak i na inne cele (np. prywatne), wówczas podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50 proc. kwoty podatku naliczonego. Warto w tym przypadku zauważyć, że nie ma znaczenia jak pojazd jest rzeczywiście używany, tzn. czy użycie jest typu: 10 proc. na cele firmowe a 90 proc. na cele prywatne, czy też dokładnie odwrotnie – w każdym przypadku podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50 proc. kwoty VAT z faktury „zakupowej”. Oczywiście, co do zasady taka sama reguła będzie miała zastosowanie do innych wydatków związanych z używaniem takiego kampera – wyjaśnia Zdzisław Modzelewski.

Specjalne zasady rozliczenia VAT

Kamper (powyżej 3,5 tony DMC lub autobus) uprawnia generalnie do pełnego odliczenia VAT naliczonego, ale w przypadku gdy jest wykorzystywany do używania mieszanego, podatnik powinien pamiętać o tym, że obowiązują go określone zasady odliczania i rozliczania VAT od takiego zakupu lub jego używania. Może on odliczyć 100 proc. VAT naliczonego, ale jeśli będzie używał tego pojazdu na cele prywatne, wówczas musi opodatkować takie użycie (tzw. nieodpłatne świadczenie usług określone w  art. 8 ust. 2 ustawy o VAT). Jak zaznacza Zdzisław Modzelewski, jeśli podatnik użyje takiego pojazdu na inne cele niż działalność gospodarcza oraz cele prywatne (osobiste), wówczas może pojawić się również tzw. pre-proporcja odliczenia VAT naliczonego (art. 86 ust. 2a i nast. ustawy o VAT). Należy wówczas zastosować odpowiedni współczynnik odliczania podatku naliczonego i co do zasady „pilnować” takiego używania pojazdu przez pięć kolejnych lat podatkowych od nabycia. Wydatki związane z korzystaniem z takiego pojazdu generalnie będą odpowiednio uprawniały do takiego samego odliczenia jak sam pojazd.

Podsumowując, ekspert GWW zwraca uwagę, że, uwzględniając reguły VAT-owskie i wykorzystanie kampera na cele prywatne, najkorzystniejszym wariantem może być skorzystanie z rozwiązania przewidzianego dla użytku mieszanego dla pojazdów samochodowych (do 3,5 tony DMC) i odliczenie 50 proc. VAT naliczonego. Podatnik może używać pojazdu w niewielkim zakresie na potrzeby swojej działalności, a mimo wszystko będzie mógł odliczyć połowę kwoty podatku naliczonego z faktury zakupowej oraz z faktur związanych z używaniem tego pojazdu.

Zobacz również: Coraz trudniej odliczyć cały VAT od samochodów i paliwa >>

Kamper jako koszt uzyskania przychodów

Hubert Pieńkowski, główny księgowy w PGA Accounting, zwraca z kolei uwagę, że dla celów podatku dochodowego kamper może być potraktowany jak każdy inny samochód firmy. Zatem jeśli jest wykorzystywany w działalności firmy, jego zakup może być kosztem uzyskania przychodów. Ekspert zaznacza jednak, że jeśli chodzi o rozliczenie jego zakupu, podobnie jak innych wydatków związanych z eksploatacją pojazdu, w kontekście podatku dochodowego, zależy to od wykorzystania kampera, czyli czy jest użytkowany tylko w działalności, czy też mamy do czynienia z użytkiem mieszanym, zarówno w celach zawodowych, jak i prywatnych. Przy wykorzystaniu tylko w działalności, mamy zaliczenia 100 proc. wydatku do kosztów podatkowych. Natomiast przy użytkowaniu mieszanym, w przypadku kampera do 150 tys. zł, kosztem będzie cena netto plus 50 proc. nieodliczonego VAT. Wydatki, takie jak np.: paliwo czy myjnia, będą kosztem w 75 proc.

Nie tak trudno też wyobrazić sobie sytuację, że przedsiębiorca będzie pracował zdalnie z kampera - nawet wynajętego. Skoro skarbówka pozwala na zaliczanie do kosztów podatkowych wydatków związanych z wynajmem mieszkania, to raczej nie powinno być problemu z rozliczeniem wydatków związanych z wynajmem kampera. W przypadku ewentualnej kontroli, taki wydatek trzeba będzie jednak dobrze uzasadnić.

Wynajem mieszkania może być kosztem >>