Stare kasy z papierowym zapisem kopii będzie można stosować, dopóki nie straci ważność potwierdzenie, że kasa spełnia funkcje wymienione w przepisach.

Do 31 grudnia 2019 r. ze starych kas mogą korzystać:

 • przedsiębiorcy - świadczący naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • sprzedający benzynę, olej napędowy czy gaz przeznaczonego do napędu pojazdów

Do 30 czerwca 2020 r. ze starych kasy będą mogły korzystać:

 • placówki gastronomiczne (w tym również te działające sezonowo),
 • przedsiębiorcy oferujący usługi hotelarskie, krótkotrwałego zakwaterowania,
 • sprzedający węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
   

Zobacz również: Przedsiębiorcy wymienią kasy fiskalne >>

Przed końcem grudnia 2020 r. kasy będą musieli wymienić natomiast podatnicy świadczący usługi:

 • fryzjerskie,
 • kosmetyczne,
 • budowlane,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów,
 • prawnicze oraz
 • usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.
   

Nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych on-line, które weszły w życie 1 maja 2019 r., są przedmiotem nowych procedur:

 

Warto także zapoznać się z dotychczas istniejącymi procedurami dotyczącymi tego tematu, które prezentujemy w nowych wersjach czasowych.

Ponadto polecamy artykuł pt. Niektóre nowe przepisy dotyczące kas rejestrujących, w tym tzw. kas on-line autorstwa dr. Adama Bartosiewicza, w którym omówiono podstawowe rozwiązania w tym zakresie, wskazując na wątpliwości co do stosowania niektórych przepisów oraz prezentując nowe regulacje mogące ułatwić życie niektórym podatnikom. Artykuł został opublikowany w lipcowym numerze "Przeglądu Podatkowego".