Wyjątkiem są tutaj niektóre branże:

  • branża paliwowa (sprzedaż paliw), usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji – od 1 stycznia 2020 r.,
  • branża gastronomiczna, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaż węgla – od 1 lipca 2020 r.,
  • branża budowlana, usługi fryzjerskie, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze – od 1 stycznia 2021 r.

Obowiązek posiadania kasy online obejmie wszystkich przedsiębiorców od 1 stycznia 2023 r.

Zobacz również: Kasy fiskalne – nowe przepisy już od 1 maja >>

Zachęcamy do zapoznania się z procedurami w nowych wersjach czasowych:

Rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej – procedura przedstawia czynności dokonywane przez podatników w związku z rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą kas rejestrujących;

Ulga na zakup kas rejestrujących – korzystanie przez czynnych podatników VAT – procedura pozwala ustalić, czy podatnikowi zarejestrowanemu jako podatnik VAT czynny przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi na zakup kas rejestrujących oraz wskazuje sposób skorzystania z tej ulgi;

Ulga na zakup kas rejestrujących – korzystanie przez zwolnionych podatników VAT – procedura pozwala ustalić, czy podatnikowi, który nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi na zakup kas rejestrujących oraz wskazuje sposób skorzystania z tej ulgi.