- Patrząc na wyniki najnowszej edycji naszego badania, na uwagę zasługuje bardzo duży odsetek podatników, którzy rozliczyli się z fiskusem w zakresie zeznania podatkowego PIT na co najmniej miesiąc przed ustawowym terminem tj. 30 kwietnia, który został dodatkowo przedłużony przez przepisy w zakresie tzw. tarczy antykryzysowej o kolejny miesiąc. W dużej mierze jest to efekt wprowadzonej od poprzedniego roku przez Ministerstwo Finansów usługi Twój e-PIT, z której w tym roku skorzystało lub zamierza skorzystać ponad połowa podatników. Wstępnie przygotowane przez MF zeznania podatkowe PIT zostały udostępnione podatnikom już od 15 lutego br. – stwierdził Andrzej Marczak, partner i szef zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce.

Czytaj:  W tym roku więcej czasu na rozliczenie PIT>>
 

W okresie składania zeznań podatkowych KPMG w Polsce udostępniło raport pt. „Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2019”. Jak z niego wynika, w tym roku podatnicy nie czekają na ostatnią chwilę ze złożeniem zeznania. Do końca marca aż 87 proc. z nich złożyło już zeznanie podatkowe PIT za 2019 rok. Ponad połowa podatników złożyła zeznanie w marcu, a więcej niż co trzecia osoba, mająca obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym, zrobiła to już w lutym.

Czytaj w LEX: PIT-37 - praktyczny poradnik >

Najpopularniejszym sposobem rozliczenia podatku PIT za 2019 rok jest złożenie zeznania przez internet. Tę formę rozliczenia z fiskusem zadeklarowało 75 proc. respondentów, czyli o 6 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Ponad połowa podatników rozliczających się przez internet skorzystało z usługi e-PIT (52 proc.) a kolejne 22 proc. z systemu e-deklaracje.

 

Aż 97 proc. podatników, którzy złożyli zeznanie podatkowe za pomocą usługi e-PIT, oceniło ją zdecydowanie lub raczej pozytywnie, uznając system za przyjazny i bezpieczny. Sposób logowania do usługi e-PIT jest odbierany jako zdecydowanie lub raczej bezpieczny przez 96 proc. respondentów.

Czytaj w LEX: Jak skorzystać z ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych? >

 Ponad połowa podatników najczęściej (53 proc.) najczęściej logowała się do systemu e-PIT oraz uwierzytelniali swoją tożsamość za pomocą danych identyfikacyjnych takich jak: PESEL, imię i nazwisko oraz kwota przychodu w zeznaniu PIT 2018. Wzrosła liczba podatników używających w celu uwierzytelnienia zaufanego profilu.

Czytaj w LEX: Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu zeznań PIT na przykładach >

 

Mniej wspólnych rozliczeń ze współmałżonkiem

Ponad połowa Polaków biorących udział w badaniu KPMG zadeklarowała, że podatek roczny za 2019 rok rozliczy indywidualnie, z kolei 42 proc. rozliczy się ze współmałżonkiem, co oznacza spadek o 8 punktów procentowych względem ubiegłego roku.

W tegorocznej edycji badania o 2 punkty procentowe do 87 proc. wzrosła liczba Polaków, którzy rozliczają się w miejscu zamieszkania będącym jednocześnie miejscem zameldowania, a 10 proc. respondentów deklaruje, że rozlicza się w miejscu zamieszkania, ale nie jest tam zameldowanych. W miejscu samego zameldowania rozliczy się 3 proc. Polaków

Czytaj w LEX: Wspólne opodatkowanie małżonków przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych >

Blisko siedmiu na dziesięciu podatników uważa, że roczne rozliczenie z urzędem skarbowym jest bardzo łatwe lub raczej łatwe. Trudności z wypełnieniem zeznania PIT zgłasza jedynie 11 proc. Polaków. Aż 88 proc. pytanych podatników stwierdziło, że wypełnienie formularza PIT nie zajmuje im więcej niż 1 godzinę, z czego 65 proc. wypełnia PIT w mniej niż 30 minut

Blisko połowa Polaków skorzysta z ulg podatkowych

Z ulg podatkowych skorzystała lub jeszcze skorzysta prawie połowa podatników (49 proc. wskazań). Nadal najpopularniejszą ulgą pozostaje ulga podatkowa na dzieci (56 proc.). Rośnie liczba podatników korzystających z ulgi z tytułu darowizn o 6 punktów procentowych. 20 proc. podatników deklaruje skorzystanie z tej ulgi. Z ulgi rehabilitacyjnej skorzysta 18 proc. podatników.

Czytaj w LEX: Ulga na dzieci na przykładach >

Mniejszym zainteresowaniem cieszą się ulga dla młodych i ulga termomodernizacyjna.  Z wprowadzonej nowej ulgi dla młodych skorzystało lub zamierza skorzystać 6 proc. respondentów, a z ulgi termomodernizacyjnej 5 proc. badanych.

- Od zeznania rocznego PIT za 2019 rok, ustawodawca wprowadził nowe przywileje, w tym m.in. ulgę dla młodych oraz ulgę termomodernizacyjną. Przepisy o uldze dla młodych weszły w życie co do zasady z dniem 1 sierpnia 2019 r. i mają zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia. Co istotne, w 2019 r. płatnik nie miał obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT, jeżeli młody podatnik złożył mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT. Podatnicy, którzy nie złożyli takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r. Jak wynika z naszego badania, 59 proc. respondentów, którym przysługuje ta ulga złożyło w ciągu roku podatkowego takie oświadczenie, natomiast 41 proc. ulgę rozliczy dopiero w zeznaniu rocznym – mówi Grzegorz Grochowina, starszy menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce.

Czytaj w LEX: Ulga rehabilitacyjna na przykładach >

 

84 proc. podatników przekaże 1 proc. podatku na rzecz OPP

Bez zmian w stosunku do ubiegłorocznej edycji badania, 84 proc. respondentów zadeklarowało, że przekazało lub przekaże 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Chęć przekazywania 1 proc. podatku rośnie wraz z wiekiem podatników. Blisko 7 na 10 respondentów przyznało, że dokonuje wyboru organizacji pożytku publicznego w oparciu o sugestię lub prośbę znajomych i rodziny. O 4 punkty procentowe do 17 proc. zwiększyła się liczba podatników, którzy wybierają OPP w oparciu o informację z mediów.

Czytaj w LEX: Darowizny w PIT >

Raport KPMG w Polsce pt,,Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2019” został przygotowany na podstawie badania przeprowadzonego metodą wywiadów telefonicznych CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Na pytania odpowiedziały osoby mające obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym za rok 2019. W grupie badanych nie zostały uwzględnione osoby, za które zeznanie podatkowe przygotowuje i składa ZUS. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 6-18.03.2020 r. przez firmę badawczą Norstat. Celem badania było poznanie, w jaki sposób Polacy rozliczają swój podatek dochodowy za 2019 rok.