Generalnie schemat podatkowy może zostać uznany za transgraniczny, jeżeli dotyczy:

  • co najmniej dwóch państw, z czego jedno jest członkiem Unii Europejskiej oraz
  • spełnia co najmniej jeden z warunków wymienionych w art. 86a par. 3 ordynacji Podatkowej, m.in.:
    • nie wszyscy uczestnicy schematu mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium tego samego państwa,
    • co najmniej jeden uczestnik schematu ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium więcej niż jednego państwa.

Czytaj w LEX: Raportowanie schematów podatkowych przez biura rachunkowe >

Raportowanie transgranicznych schematów podatkowych

Raportowanie transgranicznych schematów podatkowe było zawieszone w Polsce od 31 marca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, dzięki zmianie wprowadzonej w dyrektywie UE, która dała krajom członkowskim możliwość zawieszenia terminów związanych z raportowaniem tych schematów.

Zobacz procedurę w LEX: Obowiązek przekazywania przez promotorów informacji o schematach podatkowych >

Podkreślenia wymaga, że przez zawieszenie terminów nie powinno się rozumieć anulowania obowiązków dotyczących transgranicznych schematów podatkowych – wszystkie schematy podatkowe z 2020 roku muszą zostać ostatecznie przekazane Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. W efekcie, od 1 stycznia tego roku możemy mówić o pewnego rodzaju nadrabianiu zaległości w zakresie transgranicznych schematów podatkowych. Na szczęście nie wszystkie obowiązki związane z transgranicznymi schematami muszą być spełnione w tym samym czasie.

Zobacz procedurę w LEX: Raportowanie schematów podatkowych – informacje o schemacie podatkowym >

Terminy raportowania schematów podatkowych

Główne obowiązki związane z raportowaniem transgranicznych schematów podatkowych można podzielić na trzy kategorie odnoszące się do sposobu przekazywania tych informacji – w formie pliku MDR-1, MDR-3 oraz MDR-4.

W zakresie raportowania informacji o transgranicznym schemacie podatkowym bieg terminów rozpoczyna się od 1 stycznia 2021 r. jeżeli od 31 marca do 31 grudnia 2020 r. np. udostępniono schemat albo dokonano pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem. Zgodnie z przepisami, podatnicy mają tylko 30 dni na przesłanie informacji o transgranicznym schemacie podatkowym od dnia tzw. pierwszej czynności. W pozostałych przypadkach terminy zostają odwieszone od 1 stycznia 2021 r. Raportowanie jest realizowane poprzez przesłanie do Szefa KAS informacji w formie pliku MDR-1.

Sprawdź w LEX: Czy spółka, która niepotrzebnie zaraportowała MDR-1 jest zobowiązana do złożenia MDR-3? >

 

Raportowanie informacji o zastosowaniu schematu

Kolejnym obowiązkiem jest raportowanie informacji o zastosowaniu schematu podatkowego – ten obowiązek dotyczy tylko i wyłącznie podmiotu pełniącego rolę korzystającego w ramach schematu podatkowego. Jest realizowany w formie pliku MDR-3 wysyłanego w terminie złożenia deklaracji podatkowej, której dotyczy schemat. Termin na przekazanie tej informacji przez korzystających został przedłużony do 30 kwietnia 2021 r., pod warunkiem że nie upłynął przed 30 czerwca 2020 r. albo nie upływa po 30 kwietnia 2021 r.

Zobacz również: Raportowanie wszystkich schematów podatkowych zawieszone >>

W formie pliku MDR-4 przekazywana jest informacja zawierająca dane identyfikujące korzystającego – ten obowiązek dotyczy wyłącznie podmiotów pełniących role promotorów i wspomagających w schemacie podatkowym. Termin na złożenie tej informacji został również przedłużony do 30 kwietnia 2021 r.

Zobacz procedurę w LEX: Narzędzia podatkowe wpierające zwalczanie pandemii koronawirusa (COVID-19) >

 


Trudna sytuacja podatników

Jeżeli w toku 2020 r. podatnicy nie weryfikowali swojej działalności pod kątem schematów podatkowych, to początek bieżącego roku może być dla nich dużym wyzwaniem. Nie dość, że muszą zweryfikować wszystkie transakcje z zeszłego roku celem zidentyfikowania transgranicznych schematów podatkowych to muszą je opracować i wysłać do Szefa KAS już w styczniu 2021.

Warto również pamiętać, że poza odwieszeniem terminów dla transgranicznych schematów podatkowych istnieją jeszcze obowiązki związane z ponownym raportowaniem już raz wysłanych schematów. Ich realizacja może być szczególnie utrudniona ze względu na zmiany w strukturze plików.

Więcej na ten temat opowiedzą specjaliści Olesiński & Wspólnicy, twórcy narzędzia MDRnow, partnera platformy LEX HUB, podczas bezpłatnego webinarium, które odbędzie się 27 stycznia o godz. 10. Agenda spotkania oraz rejestracja dostępne są TUTAJ. Zapraszamy!