Wchodzące 1 lipca zmiany z przepisach akcyzowych przewidują wprowadzenie nowych obowiązków w stosunku do samochodów ciężarowych oraz specjalnych (np. pojazdów pomocy drogowej), o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Dotyczy to aut sprowadzanych z Unii Europejskiej oraz wyprodukowanych w kraju. Przy rejestracji takich samochodów potrzebny będzie dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy.

 

Przeróbka samochodu a podatek akcyzowy

Zdaniem MF, rozwiązania te zahamują mechanizm polegający na sprowadzaniu z krajów UE samochodów osobowych i rejestrowaniu ich jako samochody ciężarowe lub specjalne, aby uniknąć płacenia akcyzy. Dzięki temu system opodatkowania samochodów osobowych będzie bardziej szczelny.

Zobacz procedurę w LEX: Zwrot akcyzy od samochodów osobowych >

Zmianie ma ulec również system uzyskiwania oraz cofania zezwoleń akcyzowych. Nowe przepisy mają dodatkowo umożliwić prowadzenie działalności na podstawie posiadanych zezwoleń akcyzowych, pomimo powstania zaległości w podatkach, pod warunkiem złożenia odpowiedniego zabezpieczenia.

Zobacz również:
Ustawa podpisana - przeróbka samochodu nie pozwoli na uniknięcie akcyzy >>

Zwolnienie z akcyzy tylko dla niektórych samochodów >>
 

Jak podkreśla Jacek Arciszewski, doradca podatkowy specjalizujący się w podatku akcyzowym, wejście w życie nowelizacji przepisów akcyzowych pozwoli m.in.: uszczelnić regulacje dotyczące opodatkowania samochodów. - Chodzi tu o dodatkowe opodatkowanie akcyzą dokonywania zmian konstrukcyjnych, które ostatecznie skutkują tym, że przywożony do kraju pojazd samochodowy wcześniej już zarejestrowany (jako ciężarowy i nie podlegający akcyzie) zamienia się w samochód osobowy – tłumaczy Jacek Arciszewski.

 

Co z kamperami?

Warto przypomnieć, że w trakcie debaty parlamentarnej posłowie byli w szczególności zainteresowania kamperami. Odpowiadając na ich pytania, wiceminister finansów Jan Sarnowski zapewnił, że nowe rozwiązania nie rozszerzają katalogu pojazdów podlegających opodatkowaniu na samochody kempingowe.

W Sejmie dopytywano w szczególności o auta kempingowe. Jan Sarnowski, wiceminister finansów zapewnił, że takie auta już teraz objęte są podatkiem akcyzowym. - Przywóz aut kempingowych z innego kraju do Polski podlega akcyzie, natomiast w praktyce pojawiły się przypadki omijania opodatkowania poprzez przerabianie samochodu ciężarowego sprowadzonego bez akcyzy do Polski, już zarejestrowanego w Polsce na kampera, czyli na samochód osobowy. Wtedy opodatkowanie się nie pojawia i mamy do czynienia z nieuczciwą konkurencją pomiędzy podmiotami, które sprowadzają kampery do Polski a tymi, które sprowadzają samochody ciężarowe, przerabiają je na miejscu i akcyzy nie płacą - podkreślił Sarnowski.

 


Podatek akcyzowy od samochodów – zmiany od lipca 2021 roku

Częstym procederem w celu obejścia przepisów prawa w zakresie podatku akcyzowego jest mniej lub bardziej profesjonalne przerobienie samochodu osobowego na pojazd „ciężarowy”. Od lipca od przerobionych w ten sposób samochodów i tak trzeba będzie zapłacić podatek.

Jak wyjaśnia dr Izabella Tymińska, ekspert celny, polega to m.in. na wyjęciu popielniczek z tylnych boczków, zmianę szyb na zaślepkę oraz wyjęcie foteli i zastąpienie ich przysłowiową „paką”.

- Samochody klasy premium korzystały z takiego obejścia prawa, uszczuplając budżet państwa o kwotę 18,6 proc. wartości wolnorynkowej samochodu osobowego, czyli o wartość podatku akcyzowego. W tym miejscu należy podkreślić, iż Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym nałożony został podatek akcyzowy na samochody osobowe – zauważa dr Izabella Tymińska.

 

Przeznaczenie samochodu wpływa na podatek

Lipcowa zmiana przepisów dotknie przywożonych aut, które zostały przerobione lub samochodów osobowych, w których wykonano przeróbki na terenie kraju. Zobowiązaną do uiszczenia podatku akcyzowego od takich aut będzie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu. Dr Izabella Tymińska tłumaczy, że w przypadku braku konieczności zapłaty podatku akcyzowego, trzeba będzie uzyskać od właściwego naczelnika urzędu skarbowego dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy. Dokument taki uzyskuje się na wniosek zainteresowanego podmiotu, na terytorium kraju, w którym dokonano na samochodzie zmian konstrukcyjnych, modyfikujących rodzaj danego pojazdu na samochód ciężarowy lub specjalny, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. Do wniosku załączyć trzeba będzie dokumenty dotyczące samochodu, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty, umożliwiające organowi podatkowemu wydanie dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju.