Wpływ innych gałęzi prawa na regulacje podatkowe będzie tematem II Krakowskiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Podatkowego. Organizują ją Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Zakład Prawa Podatkowego i Gospodarczego Publicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 czerwca. Jej pełny tytuł to „Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych”. Serwis Prawo.pl i Przegląd Podatkowy są patronami medialnymi wydarzenia. Termin zgłoszeń ze względu na duże zainteresowanie został wydłużony do 31 maja.

Zobacz również: Płacisz za doradztwo - będziesz się tłumaczył >>

Skarbówka zagina parol na samozatrudnionych >>

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli nauki prawa podatkowego, wymiaru sprawiedliwości, administracji podatkowej, doradców podatkowych, doktorantów, a także wszystkich, których refleksja może wzbogacić dyskusję nad tematem konferencji. Jak tłumaczą organizatorzy, przedmiotem prac będą zagadnienia związków prawa podatkowego z innymi gałęziami prawa. Zwracają uwagę, że związki te mają zróżnicowany charakter, a wyznaczane są w znacznej mierze poprzez metodę i przedmiot regulacji w prawie podatkowym oraz aksjologię tej gałęzi prawa. Nie mają one przy tym stałego charakteru, w tym znaczeniu, że pojawiające się wciąż nowe formy życia społecznego, w tym gospodarczego wymuszają powstawanie nowych powiązań lub modyfikacje uprzednio istniejących. Udział w konferencji potwierdzili już m.in. prof. Bogumił Brzeziński, prof. Leonard Etel, prof. Hanna Litwińczuk, prof. Adam Nita, prof. Adam Mariański i prof. Andrzej Gomułowicz, a także wielu innych przedstawicieli nauki prawa podatkowego, sędziowie NSA i WSA, doradcy podatkowi i przedstawiciele administracji podatkowej.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się tutaj. >>