- Przyjęty dziś projekt budżetu na rok 2022 jest odpowiedzią na potrzeby polskiej gospodarki, która powraca na ścieżkę wzrostu po kryzysie związanym z pandemią. Zakładamy, że w tym roku PKB zwiększy się w ujęciu realnym o 4,9 proc., a w 2022 r. tempo jego wzrostu wyniesie 4,6 proc. W budżecie na 2022 rok zapewnimy środki zarówno na realizację zadań inwestycyjnych, stymulujących rozwój gospodarki, jak i na kluczowe programy społeczne - mówił minister finansów Tadeusz Kościński.

Będzie podwyżka w budżetówce i marcowa waloryzacja rent i emerytur

Sebastian Skuza, wiceminister finansów, dodał z kolei, że rząd zakłada m.in. zwiększenie w budżecie wydatków na zdrowie do 5,75 proc. PKB, waloryzację rent i emerytur (wskaźnikiem na poziomie 104,89 proc.) obronę narodową (w wysokości 2,2 proc. PKB) oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Zwiększony zostanie też fundusz wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

Z przyjętego we wtorek projektu ustawy budżetowej na 2022 rok wynika, że dochody budżetu mają wynieść 475 mld zł, wydatki 505,6 mld zł, a deficyt 30 mld zł. Wzrost PKB w 2022 r. według projektu ustawy budżetowej ma wynieść 4,6 proc. w stosunku do oczekiwanych w tym roku 4,9 proc.

- W projekcie są uwzględnione skutki wprowadzenia Polskiego Ładu, ale nie uwzględnia on skutków realizacji Krajowego Programu Odbudowy – zapewnił Skuza.

Zobacz również: Polska wprowadzi nowe ramy ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych >>

W projekcie zapisano, że państwowy dług publiczny w 2022 r. wyniesie 42,6 proc. PKB, spadnie z 45,1 proc. PKB w 2021 r. i 47,8 proc. PKB w 2020 r. Dług sektora general government ma wynieść z kolei. 55,5 proc. PKB.

Projekt ustawy przewiduje też waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji ma wynieść 104,89 proc. Dodatkowo fundusz płac w państwowej sferze budżetowej wzrośnie o ok. 4,4 proc. Zostanie też przywrócony fundusz nagród.

Projekt budżetu określa także podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne

Chodzi m.in. o:

  • wzrost PKB w ujęciu realnym o 4,6 proc.,
  • wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 3,3 proc.,
  • wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 7,5 proc.,
  • wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 9,2 proc.