Wystarczy wejść na portal gov.pl i w okienku zawierającym odpowiednio informacje dla obywatela lub przedsiębiorcy znaleźć podlinkowaną informację „podpisz dokument elektronicznie”. Kliknięcie na nią powoduje, że system przeprowadza nas do usługi umożliwiającej: podpisanie dokumentu — również takiego, który podpisał ktoś inny; sprawdzenie, czy złożone podpisy są prawidłowe i przeczytanie przed podpisaniem treści już podpisanego dokumentu.

 


Wszyscy, którzy tylko mają profil zaufany mogą korzystać z „podpisywarki” i podpisywać w ten sposób nie tylko sprawozdania finansowe, ale także inne dokumenty ‒ powiedział nam Karol Manys z biura prasowego Ministerstwa Cyfryzacji.

Przygotowane przez resort rozwiązanie umożliwia podmiotom, które mają liczne reprezentacje (np. organizacjom rzemieślniczym, spółdzielniom mieszkaniowym, fundacjom czy stowarzyszeniom) podpisywanie sprawozdań finansowych przez wszystkich członków zarządu przy wykorzystaniu właśnie profilu zaufanego.

Zobacz również:
Niektóre firmy CIT-8 złożą później >>

Zmieni się nadzór nad rewidentami, firmy czeka wzrost kosztów >>
 

Jak podkreśla Manys, wszyscy zainteresowani informacje o profilu zaufanym mogą znaleźć na stronie pz.gov.pl. Przypomina, że wiele banków daje swoim klientom taką możliwość, by profil zaufany założyć i potwierdzić przy pomocy ich systemów transakcyjnych. Ci zaś, którzy korzystają z usług banków, które takiej możliwości nie dają, mogą skorzystać z tzw. punktów potwierdzających. ‒ Są nimi na przykład wszystkie urzędy skarbowe, wiele placówek pocztowych, a także wiele innych urzędów ‒ dodaje Manys. 

 


Wysłanie sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej i opatrzonych kwalifikowanym e-podpisem lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP to jeden z problemów, który sygnalizowały różne organizacje, także społeczne, w pierwszych tygodniach br. Chodzi o sporządzanie sprawozdań w strukturze logicznej i określonym schemacie (zbliżonym do plików JPK). Taki obowiązek na podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nałożony został na mocy art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości.

Jak ustaliliśmy, już w lutym 2019 r. Związek Rzemiosła Polskiego sygnalizował ministrowi finansów problemy związane z wykonaniem tego obowiązku. ZRP zwrócił się też o rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dającej możliwość mikro firmom składania sprawozdań finansowych na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 października 2018 r. oraz wydłużenie okresu na wprowadzenie obligatoryjnego składania elektronicznych sprawozdań finansowych zgodnie z nowymi przepisami o co najmniej rok lub dłużej.