Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadza m.in. konieczność zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych. Co prawda, obowiązek ten jest odroczony w czasie do 13 października 2019 r., ale właściciele (wspólnicy) spółek i biura rachunkowe powinni zawczasu przygotować się do niego poprzez dokonanie identyfikacji beneficjentów rzeczywistych.

Zobacz również: MF kończy swoją akcję, teraz strażnik miejski sprawdzi paragony >>

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji zobowiązane zostały spółki prawa handlowego, z pewnym ograniczeniem dotyczącym spółek akcyjnych.

Pewne dodatkowe obowiązki dotyczące beneficjentów rzeczywistych ciążą także na instytucjach obowiązanych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy (np. na biurach rachunkowych, notariuszach i doradcach podatkowych). 

Szczegółowo postępowanie w zakresie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych omawia procedura pt. Zgłaszanie informacji o beneficjentach rzeczywistych. Z jej treści dowiemy się co obejmuje identyfikacja beneficjenta rzeczywistego, na czym polega weryfikacja tożsamości klienta oraz beneficjenta rzeczywistego, a także poznamy terminy, w jakich należy dopełnić obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz całą procedurę uzyskania wpisu.

Poznaj procedurę: Zgłaszanie informacji o beneficjentach rzeczywistych >>