Niespełnione zostały założenia, że specjalny podatek węglowodorowy będzie zapewniał budżetowi państwa odpowiedni udział w zyskach z wydobycia gazu łupkowego. Poza tym, wbrew prognozom, nie nastąpił w Polsce rozwój wydobycia gazu łupkowego, a podstawowym źródłem tego surowca pozostają konwencjonalne złoża gazu ziemnego. Obecnie złoża łupkowe, jakie znajdują się w Polsce, nie dają wystarczających możliwości ich gospodarczej eksploatacji.

Zobacz również: Fiskus będzie mógł prowadzić ukryte kontrole >>

Zmiany także w podatkach dochodowych

Nowelizacja ustawy zawiera także rozwiązania dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. Chodzi o modyfikację zasad składania sprawozdań finansowych (w formie elektronicznej) przez podmioty niewpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (poprzez wprowadzenie ustrukturyzowanych sprawozdań finansowych). Przewidziano także możliwość złożenia zeznania CIT-8 w formie papierowej przez podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione od podatku i niezatrudniających pracowników.

Przepisy dotyczące specjalnego podatku węglowodorowego mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Rozwiązania dotyczące zeznania CIT-8 zaczną obowiązywać 25 października 2019 r., a w zakresie sprawozdań finansowych – 1 stycznia 2020 r.