Rada dyskutowała m.in. nad projektem dyrektywy w sprawie globalnego minimalnego poziomu opodatkowania dla grup wielonarodowych w Unii Europejskiej.

Polski rząd wcześniej odmawiał zgody na ten projekt. Po kwietniowym posiedzeniu Rady Ministerstwo Finansów informowało, że Polska popiera działania na rzecz ustanowienia sprawiedliwego i skutecznego systemu przeciwdziałającego unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania, w tym zapewnienia sprawiedliwego opodatkowania tzw. gigantów cyfrowych.

 

 

Dwa filary międzynarodowego opodatkowania

- Polsce zależy na tym, by dwufilarowa reforma podatków, przewidziana w porozumieniu na poziomie OECD, została zrealizowana w całości - podano. I dodano, że potrzebne jest podejście pakietowe gwarantujące wejście w życie obu filarów porozumienia OECD. - Cel Polski pozostaje niezmienny, a jest nim wypracowanie sprawiedliwego, skutecznego i akceptowalnego w skali międzynarodowej rozwiązania kwestii podatkowych wynikających z globalizacji - podkreślono.

Czytaj: MF: Nie wetujemy, Polska za sprawiedliwym i skutecznym opodatkowaniem gigantów cyfrowych>>

Reforma międzynarodowego opodatkowania została uzgodniona w październiku ubiegłego roku przez prawie 140 krajów. Jest oparta na dwóch filarach. Filar I zakłada częściowe przeniesienie praw do opodatkowania największych globalnych korporacji do państw, w których korzysta się z ich usług i dóbr. Ma objąć ok. 100 korporacji, w tym spółki cyfrowe. Filar II zakłada wprowadzenie minimalnego globalnego podatku w wysokości 15 proc. efektywnej stawki.

Teraz Polska popiera projekt

- Tekst dyrektywy przedstawiony Radzie do przyjęcia wyszedł naprzeciw polskim postulatom - powiedziała po posiedzeniu minister Rzeczkowska. - Dziś Radzie nie udało się osiągnąć jednomyślnego porozumienia, ale jestem zadowolona, że postulaty, o które Polska zabiegała, zostały wprowadzone do obecnego tekstu projektu, dzięki czemu mogłam wyrazić poparcie. To wynik ostatnich kilku miesięcy naszych negocjacji na forum UE. Polska od lat jest silnym orędownikiem opodatkowania cyfrowych gigantów oraz walki z rajami podatkowymi. Do osiągnięcia tych celów potrzebujemy wdrożenia ostatecznie obu Filarów globalnej reformy. Do projektu dyrektywy, która ma wdrożyć Filar II, udało nam się wprowadzić adekwatne, wiarygodne postanowienia w zakresie wdrożenia Filaru I, czyli dotyczące miejsca opodatkowania gigantów cyfrowych – powiedziała minister Magdalena Rzeczkowska.