67,5 proc. badanych uważa, że przez rosnącą inflację rząd powinien zlikwidować tzw. podatek Belki - wynika z badania UCE RESEARCH i SYNO Poland, na które powołuje się serwis MondayNews,. Chodzi o daninę od zysku z oszczędności, np. z lokat bankowych czy ze sprzedaży papierów wartościowych. Przeciwnego zdania jest 9,2 proc. ankietowanych z ponad tysiąca dorosłych Polaków. Z kolei 4 proc. uczestników sondażu stwierdza, że ten podatek powinien być tylko czasowo zawieszony. Natomiast 19,3 proc. nie ma wyrobionej w tej kwestii opinii.

 

Częściej za zlikwidowaniem podatku Belki opowiadają się mężczyźni niż kobiety. Za tym rozwiązaniem są przede wszystkim osoby w wieku 36-55 lat, z miesięcznymi dochodami netto w granicach 3000-4999 zł, z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym i z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców.

W ankiecie pytano też o czasowe zawieszenie podatku. Zwolennikami tej opcji są przede wszystkim osoby w wieku 18-22 lat, zarabiające ponad 9 tys. zł netto, z wykształceniem wyższym i z miejscowości liczących od 20 tys. do 49 tys. mieszkańców.

Czytaj też: Eksperci: Majstrowanie przy podatku Belki może skomplikować system>>

Jednak Ministerstwo Finansów zapewnia, że obecnie nie prowadzi prac nad uchyleniem lub czasowym zawieszeniem podatku od zysków kapitałowych. W niedawnej korespondencji z Rzecznikiem Praw Obywatelskich wiceminister Artur Soboń poinformował, że "podatek Belki" nie zostanie zlikwidowany. Stwierdził wówczas , że zniesienie tej daniny spowodowałoby szereg niekorzystnych skutków, nie tylko ubytek w dochodach budżetu. Wiceminister zwracał też uwagę, że podatek ten dotyczy nie tylko przeciętnych obywateli i ich oszczędności w bankach, ale też znacznie większych operacji finansowych, dokonywanych przez profesjonalnych graczy rynku finansowego.  Sugerował, ze zniesienie tego podatku mogłoby mieć dla tego rynku niekorzystne skutki w postaci nieuchronnego napływu kapitału spekulacyjnego, zachęconego zerowym opodatkowaniem.

 

 

MF nie wyklucza jednak zmian w przepisach o podatku Belki. Artur Soboń zapewnia, że resort chętnie zapozna się z wszelkimi sugestiami. Także rządowa Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego zakłada tworzenie zachęt dla oszczędzania poprzez m.in. obniżeniu stawki podatku dochodowego od dywidend, w przypadku inwestycji trwających co najmniej 36 miesięcy.
Według danych MF, w 2021 roku wpływy budżetowe z tej daniny wyniosły ponad 4,15 mld zł. W pierwszym półroczu br. jest to już kwota ok. 4,19 mld zł.

 

Sprawdź również książkę: Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu >>