Objaśnienia dotyczą stosowania przepisów podatkowych obowiązujących podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Konsultacje dotyczą następujących kwestii:

  • wybór formy opodatkowania przychodów/dochodów z działalności gospodarczej,
  • opodatkowanie przychodów z tzw. najmu prywatnego, czyli najmu świadczonego poza działalnością gospodarczą,
  • wybór sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrującej,
  • wybór sposobu ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości,
  • wybór sposobu wpłacania zaliczek/ryczałtu,
  • wybór prowadzenia ksiąg rachunkowych (podatek PIT),
  • wybór roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy (podatek CIT).

Konsultacje są otwarte dla wszystkich podmiotów. Potrwają do 5 sierpnia br. Uwagi można przesyłać na adres mailowy formy.opodatkowania@mf.gov.pl.

Zobacz również: Dam koszty, sprzedam faktury VAT >>