Zmianę wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z 21 marca 2019 r. - Minister przedłużył do 31 października 2019 r. termin do złożenia zeznania CIT-8 przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych - czytamy w dokumencie.

Czytaj: Niektóre firmy CIT-8 złożą później>>


Rozporządzenie opublikowano 22 marca 2019 r. w Dzienniku Ustaw; weszło w życie 23 marca br. 

Rozporządzenie obejmuje podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed 1 lipca 2019 r., jeżeli osiągają oni wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT oraz nie mieli obowiązku w roku podatkowym, za które ma być złożone zeznanie do sporządzenia określonych deklaracji lub informacji wskazanych w odpowiednich przepisach ustawy o PIT. Na podstawie nowej regulacji CIT-8 będzie mogło złożyć później ok. 130 tys. podatników.