W poniedziałek Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych.

Kwalifikowany podpis elektroniczny dużym utrudnieniem

Od 1 stycznia 2019 r. każde zeznanie składane przez podatnika CIT, niezależnie od jego wielkości i zakresu działania, wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Posiadanie e-podpisu generuje jednak dodatkowy koszt działalności związany z jego zakupem. Konieczne jest także wyznaczenie pełnomocnika (druk UPL-1 – pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji). W praktyce wiąże się to z koniecznością zlecenia prowadzenia księgowości do biura rachunkowego. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, obciążenia te dotyczą w szczególności najmniejszych podmiotów działających na rynku i tych dopiero rozpoczynających prowadzenie działalności. Wyższe koszty dotykają też fundacji, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, które zazwyczaj nie zatrudniają pracowników, nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej ukierunkowanej na osiągnięcie zysku i, co do zasady, korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego od osób prawnych.

 


Uproszczenia dla dochodów zwolnionych z CIT

Projekt rozporządzenia przewiduje wydłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 do 31 października 2019 r. Ma to dotyczyć podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed 1 lipca 2019 r., jeżeli osiągają oni wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT oraz nie mieli obowiązku w roku podatkowym, za które ma być złożone zeznanie do sporządzenia określonych deklaracji lub informacji wskazanych w odpowiednich przepisach ustawy o PIT. Jeśli projektowane przepisy wejdą w życie, CIT-8 będzie mogło złożyć później ok. 130 tys. podatników CIT.

 

Jak czytamy w uzasadnieniu, resort finansów analizuje także możliwości wprowadzenia dodatkowych rozwiązań systemowych i technicznych ukierunkowanych na ułatwienia małym podmiotom.

Zobacz również:
Fiskus coraz bardziej zainteresowany podmiotami powiązanymi i cenami transferowymi >>

Warszawska skarbówka najbardziej skuteczna w poborze podatków >>