Polskę reprezentowała prof. Teresa Czerwińska, minister finansów, Francję – Bruno Le Maire, minister gospodarki i finansów. Rozmowy dotyczyły m.in.:

  • zmiany zasad, na podstawie których państwa mogą opodatkować zyski z działalności międzynarodowych przedsiębiorstw, osiągnięte w wyniku świadczenia usług na ich terytorium,
  • zmiany zasad podziału zysków pomiędzy państwami,
  • wprowadzenie tzw. podatku minimalnego.

Uzgodniono, że do czasu wypracowania efektywnego rozwiązania problemu opodatkowania gospodarki cyfrowej na forum OECD, należy kontynuować działania, które zmierzają do wdrożenia zharmonizowanego rozwiązania w ramach UE. Ministrowie poparli także przyjęcie, do końca marca br., dyrektywy unijnej o podatku od cyfrowych usług reklamowych.

Zobacz również: Uproszczenie w certyfikatach nie dla wszystkich >>
Polska i Francja mają współpracować w UE w obszarze walki z unikaniem opodatkowania i agresywną optymalizacją podatkową.
Ministrowie uzgodnili również jak najszybsze zakończenie negocjacji dotyczących nowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.