Od 1 stycznia 2020 r. czynni podatnicy VAT  mają  obowiązek zapłaty należności za transakcje o wartości powyżej 15 tys. zł  brutto  przeprowadzone z kontrahentem również będącym czynnym podatnikiem VAT na rachunek tego kontrahenta zamieszczony na białej liście. Przepisy wymagają każdorazowej weryfikacji numerów bankowych kontrahentów. Stosowanie białej listy podatników VAT dokłada firmom kolejnych zmartwień i obowiązków.

Jednym problemem jest to, że ministerialna baza aktualizuje się zbyt wolno. Pisaliśmy o tym kilka dni temu w tekście Przez brak numeru rachunku na białej liście firmy wstrzymują płatności. To jednak nie koniec.

 

Przedsiębiorca nie musi mieć rachunku firmowego

Problematyczne mogą okazać się rachunki bankowe najmniejszych firm i tzw. samozatrudnionych. Podkreślić należy, że ani przepisy prawa bankowego ani podatkowego nie wymagają od nich, aby dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej zakładali dodatkowo osobne konta. Mogą korzystać ze zwykłych rachunków indywidualnych, tzw. rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych ROR. Numery prywatnych kont nie są jednak uwzględniane na białej liście – nawet w sytuacji, jeśli przedsiębiorca zgłosi je do urzędu skarbowego. Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Savior Legal&Tax potwierdza, że na białej liście znajdą się tylko rachunki, które mają charakter firmowy. Tak więc przedsiębiorcy, którzy dotychczas posiadali wyłącznie rachunek osobisty, powinni założyć w banku rachunek firmowy.

Zobacz procedurę w LEX: Zawiadomienie o dokonaniu płatności na rachunek spoza białej listy >

 


Długa procedura aktualizacji danych

Ekspertka zwraca uwagę, że jeśli rachunek bankowy wystawcy faktury nie znajduje się na białej liście, powinien on poczynić kroki, aby rachunek ten został dopisany. Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi powinni uczynić to poprzez zmianę wpisu w CEIDG. To wszystko zajmuje czas, zwłaszcza że w niektórych przypadkach organy podatkowe przeprowadzają czynności sprawdzające, aby ustalić, czy zgłoszony przez przedsiębiorcę rachunek jest kontem firmowym czy prywatnym.

Zobacz procedurę w LEX: Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ze względu na dokonanie płatności na rachunek spoza białej listy >

Co do zasady, wykaz podatników jest aktualizowany raz na dobę, w każdy dzień roboczy (w godz. 22:00 - 00:00). Rachunki bankowe w wykazie powinny być widoczne następnego dnia po aktualizacji danych podatnika w bazach danych KAS. Zgłoszenia aktualizacyjne tj. NIP-2, NIP-7, NIP-8 lub przez wnioski CEIDG-1 są obsługiwane niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia ich wpływu do urzędu skarbowego. Terminy te potwierdziło nam Ministerstwo Finansów. Resort przyznał jednak, że aktualne opóźnienia mogą wynikać z faktu, iż w okresie od 1 do 31 grudnia 2019 r. liczba samych wniosków CEIDG wzrosła o 90 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zobacz procedurę w LEX: Ustalanie przychodu z tytułu zapłaty na rachunek spoza tzw. białej listy  >

Warto zaznaczyć, że dane resortu dotyczą grudnia, czyli okresu sprzed wejścia w życie przepisów dotyczących braku możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wpłat na rachunki bankowe spoza białej listy. Teraz zgłoszeń aktualizacyjnych musi być jeszcze więcej.

Zobacz procedurę w LEX: Odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe w przypadku dokonywania zapłaty na rachunek spoza tzw. białej listy >