- Bardzo cieszymy się z tej zaszczytnej nominacji. To dowód uznania przedstawicieli KEONA dla zaangażowania i aktywnych działań przedstawicieli PANA w międzynarodowych instytucjach nadzoru audytowego. Warto też zauważyć, że po raz pierwszy w historii polskiego nadzoru audytowego przedstawiciel polskiego organu jest wybierany na ważne stanowisko w międzynarodowej instytucji – mówi Marcin Obroniecki, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (dalej: PANA).

Członkami Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (KEONA, ang. CEAOB) są organy nadzoru nad firmami audytorskimi z państw Unii Europejskiej. Polskę reprezentuje PANA. W ramach Komitetu PANA uczestniczy w pracach 5 podgrup:

Czytaj również: Rzetelne sprawozdania finansowe muszą być priorytetem>>

Podgrupa ds. dochodzeń ENF zapewnia wymianę informacji pomiędzy członkami organizacji i dzieli się najlepszymi praktykami w zakresie prowadzonych dochodzeń i  nakładanych sankcji wobec firm audytorskich oraz biegłych rewidentów. Ponadto ENF zbiera i agreguje dane o nałożonych karach w poszczególnych państwach członkowskich UE w celu publikacji przez KEONA.