Ministerstwo Finansów, autor projektu rozporządzenia, twierdzi, że wprowadzenie kas fiskalnych w formie oprogramowania ma zwiększyć efektywność działań administracji skarbowej w zakresie zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej  oraz  unikania i uchylania się od opodatkowania w zakresie VAT poprzez zastosowane mechanizmy kontrolne w czasie rzeczywistym. Nowy rodzaj kas ma być alternatywą  dla obecnie użytkowanych urządzeń. Zdaniem MF, przyczyni się to do zmniejszenia kosztów wywiązywania się podatników  z  obowiązku  ewidencji  sprzedaży  przy  zastosowaniu  kas.

 


Z urządzeń w formie oprogramowania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy świadczący następujące usługi:

 • przewóz osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • wynajem samochodów osobowych z kierowcą,
 • związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych,
 • transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta,
 • transport drogowy pasażerski, rozkładowy, międzymiastowy, ogólnodostępny,
 • transport drogowy pasażerski, rozkładowy, miejski i podmiejski,
 • transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski,
 • transport pasażerski, kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi,
 • transport morski i przybrzeżny pasażerski, promowy,
 • transport morski i przybrzeżny pasażerski wycieczkowcami,
 • transport wodny śródlądowy pasażerski, promowy,
 • transport wodny śródlądowy pasażerski wycieczkowcami,
 • pozostały transport wodny śródlądowy pasażerski,
 • transport lotniczy regularny krajowy pasażerski,
 • transport lotniczy nieregularny krajowy pasażerski, z wyłączeniem w celach widokowych.

Zdaniem MF, w przypadku taksówek wprowadzenie takiego rozwiązania stworzy alternatywną możliwość rozliczania należnych opłat za przewóz osób w formie innej niż wyłącznie za pomocą taksometru.

Rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Zobacz również: Do urzędu skarbowego lepiej dzwonić niż przychodzić osobiście >>