Aby skorzystać ze zwolnienia, trzeba będzie spełnić kilka warunków.

Warunki do skorzystania ze zwolnienia

Najważniejsze będzie zgłoszenie nabycia firmy. Chodzi tu o przedsiębiorstwa osób fizycznych. Nowe przepisy wskazują, że zwolnienie od podatku będzie przysługiwało, jeżeli nabywca :

  1. zgłosi nabycie własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu, które stwierdza nabycie spadku, zarejestrowanie aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego oraz
  2. będzie prowadzić to przedsiębiorstwo przez okres co najmniej dwóch lat od dnia jego nabycia.

 


Zwolnienie z podatku przysługiwać będzie osobom niespokrewnionym ze spadkodawcą oraz bliskim. Członkowie najbliższej rodziny (wymienieni w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn) nie będą jednak mieli obowiązku prowadzenia firmy przez co najmniej dwa lata.

Zobacz również: Zarządcę sukcesyjnego będzie można powołać przez internet >>

Śmierć pracodawcy nie wygasi już natychmiast umów pracowników >>

Więcej niż jeden nabywca

Z nowych przepisów wynika, że w przypadku gdy przedsiębiorstwo nabędzie więcej niż jedna osoba, zwolnienie będzie przysługiwało tym nabywcom, którzy będą je prowadzić przez co najmniej dwa lata od dnia jego nabycia. Dwuletni okres prowadzenia przedsiębiorstwa będzie zachowany także w przypadku, gdy przedsiębiorstwo zostało w całości wniesione jako wkład do spółki, a objęte w zamian udziały lub akcje nie zostaną zbyte przed upływem dwóch lat od dnia nabycia własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim.

- To rozwiązanie oczekiwane i zgłaszane przez przedsiębiorców. Dotyczy osób, które będą kontynuować prowadzenie firmy. To także bardzo dobra wiadomość z punktu widzenia zatrudnionych tam osób – wyjaśnia minister finansów, prof. Teresa Czerwińska.