Zapraszamy na unikatowe w skali kraju studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu międzynarodowego prawa i planowania podatkowego (V edycja). Studia objęte zostały patronatem „Przeglądu Podatkowego” oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia są adresowane w szczególności do kadry menedżerskiej, doradców podatkowych, pracowników służb finansowo-księgowych, przedstawicieli profesji prawniczych. Program studiów przewiduje analizę wielu przypadków z praktyki, które umożliwią słuchaczom zapoznanie się z praktycznym wykorzystaniem wiedzy teoretycznej oraz doświadczeniami wykładowców. Na wiele wątpliwości praktycznych padnie odpowiedź.

 


Planowanie podatkowe po nowemu

Studia pozwolą lepiej zrozumieć nowe mechanizmy rządzące planowaniem podatkowym transgranicznych przedsięwzięć, dostrzec szanse na dostosowanie lub ulepszenie istniejących struktur organizacyjnych i zoptymalizowanie strategii podatkowej. Studia stwarzają słuchaczom możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w dziedzinie międzynarodowego prawa i planowania podatkowego, potrzebnych przedsiębiorstwom międzynarodowym, ich menedżerom oraz doradcom, działającym na wymagającym i dynamicznie rozwijającym się rynku globalnym. Ważne miejsce w programie studiów zajmuje zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego, zwłaszcza w kontekście klauzul antyabuzywnych (takich jak np. test głównego celu / PPT) sukcesywnie wprowadzanych do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zobacz również: Krewetka w zupie albo makaronie podniesie cenę kolacji >>

Wielowątkowy program

Program jest wielowątkowy, w pierwszym semestrze przybliżone zostaną w szczególności zagadnienia wynikające z wdrażania do ustawodawstwa rekomendacji BEPS, mające ogromny wpływ na zmianę otoczenia prawno-podatkowego, natomiast w drugim semestrze nacisk zostanie położony na aspekty związane z planowaniem i bezpieczeństwem podatkowym.

Studia są prowadzone przez uznanych teoretyków oraz praktyków, na bazie doświadczeń wyniesionych z praktyki opodatkowania. W programie przewidziano omówienie przypadków z praktyki oraz czterogodzinny panel dyskusyjny z przedstawicielem administracji skarbowej i sądownictwa.

Więcej informacji: www.sgh.waw.pl/PSMSP

Rejestracja: podyplomowe-rejestracja.sgh.waw.pl/Studia-PSMSP

Dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH, kierownik Zakładu Podatków