Wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu 

ustalić można w oparciu o dokonanie obliczenia matematycznego mnożąc pełny wymiar czasu pracy przez część etatu. Pełny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin. Pracownik zatrudniony na pełnym etacie powinien pracować 40 godzin na tydzień.

Obliczenie:

  1. 40 x 9/10 = 36 godzin.
  2. 2) Pracownik zatrudniony na 9/10 etatu powinien pracować 36 godzin na tydzień.

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego na część etatu ustala się proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy biorąc za podstawę pełny wymiar urlopu wypoczynkowego. W zależności więc czy pracownik ma prawo do 20 czy 26 dni pełnego wymiaru urlopu obliczenia będą następujące:

  1. 20 x 9/10 = 18 dni (w wymiarze godzinowym 144 godziny urlopu),
  2. 26 x 9/10 = 23,4 po zaokrągleniu w górę do pełnego dnia 24 dni (w wymiarze godzinowym 192 godziny).