Zadaniem Rady Rodziny będzie m.in. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz promowania kultury prorodzinnej oraz promocja tradycyjnej rodziny, opracowanie kierunków działań, których celem jest poprawa sytuacji demograficznej w Polsce oraz przedstawianie ministrowi propozycji rozwiązań w zakresie polityki demograficznej w Polsce.

- Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wskazuje, że niekorzystne trendy demograficzne są jednym z najważniejszych wyzwań dla rozwoju naszego kraju i powinny być one punktem odniesienia dla planowania i realizacji działań rozwojowych. Powołanie pełnomocnika ds. polityki demograficznej i Rady Rodziny pokazuje, jak poważnie traktujemy ten temat. Jestem przekonana, że wspólnym wysiłkiem przyczynimy się do powstania kompleksowej strategii demograficznej i wzmocnienia tradycyjnej rodziny – podkreśliła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

 

Rada Rodziny będzie wspierać pełnomocnika rządu ds. polityki demograficznej Barbarę Sochę w przygotowaniu strategii demograficznej.

- Chcemy prosić Radę Rodziny, naszych wybitnych ekspertów, o kolejne pomysły i rozwiązania w obszarze życia społecznego, które dadzą mocny fundament wartości. W życiu każdego państwa, które chce się rozwijać rodzina musi mieć centralne miejsce. Tam powstaje podstawowy zaczyn do życia społecznego i państwowego – powiedział podczas uroczystości powołania członków Rady Rodziny premier Mateusz Morawiecki.

W czwartek do Rady powołanych zostało w sumie 14 osób – profesorów, ekspertów i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Przewodniczącą Rady została Dorota Bojemska.

Rada została powołana na czteroletnią kadencję.

Zobacz również: Rząd ma pełnomocniczkę do spraw demografii>>