- Z naszych szacunków wynika, że z programu skorzysta 6,8 mln dzieci – mówi minister Elżbieta Rafalska. Zmiany w programie „Rodzina 500+” zapewnią wypłatę świadczeń również na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wprowadzony zostanie też szczególny 3-miesięczny termin składania wniosków o świadczenie na nowo narodzone dzieci, a także rozwiązanie pozwalające na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia w przypadku śmierci rodzica.

 

Koszty programu 500 plus w 2019 roku

W tym roku program będzie kosztował dodatkowe 9,6 mld zł. W latach kolejnych dodatkowy koszt finansowania programu bez kryterium dochodowego wyniesie ok. 20 mld zł. W sumie będzie to 41 mld zł rocznie.

Objęcie wszystkich dzieci świadczeniami z programu „Rodzina 500+” spowoduje wzrost wydatków z budżetu państwa na rzecz rodzin do poziomu ok. 4 proc. PKB. Będzie to wzrost o 125 proc. wskaźnika udziału wydatków na politykę rodzinną w PKB w stosunku do wydatków z roku 2015. 

Czytaj też: "500 plus" na każde dziecko w 2019 r. będzie kosztować 31 mld zł

Wzrasta dzietność, według MRPiPS przyczyniło się do tego 500 plus

Program „Rodzina 500+” został uruchomiony 1 kwietnia 2016 r. Od początku działania program kosztował blisko 68 mld zł (dane z lutego br.). Dzisiaj z programu korzysta ponad 3,6 mld dzieci, a w całej Polsce objętych jest nim 52 proc. wszystkich dzieci do lat 18.

Jak podaje ministerstwo, współczynnik dzietności wzrósł z 1,29 w 2015 r. do 1,45 w 2017 r., co jest poziomem najwyższym od 1997 r. 

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2018 r. urodziło się w Polsce 387,9 tys. dzieci. To więcej, niż zakładały prognozy – GUS przewidywał 360,2 tys. urodzeń w 2018 r., a także więcej, niż zakładano w Ocenie Skutków Regulacji do projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W prognozie urodzeń na lata 2016-2026 MRPiPS przyjęło, że w 2018 r. urodzi się 379,5 tys. dzieci.