Media powinny mieć świadomość podstawowych zasad prawnych obowiązujących w Polsce. Zgodnie z konstytucją, jak i ustawami, źródłem prawa w Polsce nie są polecenia Ministerstwa Rodziny - tak MRPiPS odniosło się do środowej publikacji "Gazety Wyborczej", która podała, że Ministerstwo Rodziny poleciło gminom nie wypłacać świadczenia 500 plus rodzicom samotnie wychowującym dzieci, jeśli nie wystąpili o alimenty od drugiego rodzica.

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał w tym roku w jednym z wyroków, że o ile wymóg sądowych alimentów można zrozumieć przy wypłacie pieniędzy na pierwsze dziecko, gdzie mają znaczenie dochody rodziny, o tyle przy drugim i kolejnym dziecku dodatkowe kryterium związane z alimentami nie ma prawa obowiązywać. Według gazety szefowa MRPiPS poleciła gminom, aby nie respektowały wyroku, bo obowiązuje on tylko w jednej konkretnej sprawie.

Sprawdź w LEX: Czy do rozpatrzenia wniosku o świadczenie wychowawcze konieczny jest prawomocny wyrok w sprawie alimentów? >

- Ministerstwo Rodziny nie polecało gminom określonego sposobu realizacji świadczenia Rodzina 500+, a jedynie poinformowało o obowiązującym brzmieniu art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który nie jest przepisem nowym, bo obowiązuje już drugi okres świadczeniowy. Obowiązuje też w świadczeniach rodzinnych od kilkunastu lat - wyjaśnia w odpowiedzi resort i dodaje, że publikacja "Gazety Wyborczej" jest kolejnym nieuczciwym przykładem próby wprowadzenia niepokoju wśród rodzin odnośnie rzekomych prób odebrania im przysługujących świadczeń.

Czytaj też: WSA: Dla potrzeb „500 plus” opieka naprzemienna nie musi wynikać z orzeczeń sądów >

 


Warto przypomnieć, że od 2017 roku wszyscy samotni rodzice starający się o świadczenie 500 plus muszą potwierdzić fakt ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica. Zasada obowiązuje również tych rodziców deklarujących samotne wychowywanie dzieci, którzy starają się o 500 plus na drugie i kolejne dzieci, czyli o świadczenia niezależne od dochodu. Wcześniej te osoby nie musiały do wniosku o 500 plus dołączać żadnych dodatkowych dokumentów dotyczących alimentów.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Czy można przyznać świadczenie rodzicielskie osobie, która ma ustalone prawo do alimentów na dziecko w drodze umowy sporządzonej przed notariuszem? >

Czy opiekun prawny musi dołączyć do wniosku dokument potwierdzający zasądzenie na rzecz dziecka alimentów od jego ojca? >

Czy do składu rodziny przy ustalaniu uprawnień do świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych należy doliczyć żonę ojca dziecka? >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >