Obecnie trwa przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawie świadczenia Rodzina 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku. Ministerstwo przypomina, że decyzje wydawane są na cały ten okres, więc podniesienie wysokości płacy minimalnej od 1 stycznia 2019 roku nie spowoduje utraty świadczenia z początkiem 2019 roku.

Decyduje dochód z 2017 roku

Prawo do świadczenia 500 plus na pierwsze dziecko na nadchodzący okres świadczeniowy jest wyliczane na podstawie dochodu z 2017 roku. Kryterium dochodowe w tym roku nie zmieniło się i wynosi 800 zł netto na osobę, a dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym - 1200 zł netto. Świadczenie od drugiego dziecka ma charakter powszechny i jest niezależne od dochodu.

Nikt nie odbierze przyznanego świadczenia

Minister Rafalska odniosła się w czwartek do powtarzających się wypowiedzi polityków opozycji i niektórych mediów, jakoby podniesienie płacy minimalnej w 2019 roku miało spowodować natychmiastową utratę świadczenia 500 plus. To informacje nieprawdziwe - podkreśla minister.

 

Czytaj też: 500 plus dla emerytów? PiS potwierdza >

 

Nikt nie straci prawa do świadczenia 500 plus w nowym okresie świadczeniowym z powodu wzrostu płacy minimalnej w 2019 roku - zapewnia Elżbieta Rafalska. Podwyżka płacy minimalnej nie skutkuje weryfikacją przyznanego już świadczenia wychowawczego. Zmiana nie wpływa na wydane dziś decyzje 500 plus ani na prawo do świadczenia w kolejnych okresach świadczeniowych 2018-2019 oraz 2019-2020 - zapewnia resort.

 

Czytaj też: Dla potrzeb „500 plus” opieka naprzemienna nie musi wynikać z orzeczeń sądów >

 

Rządowy program Rodzina 500 plus jest cały czas monitorowany, a ubiegłoroczna nowelizacja jest dowodem na to, że rząd reaguje na wszelkie negatywne zjawiska - kończy minister Rafalska.

Jest w tym jednak ziarno prawdy...

500 plus jest przyznawane co roku na kolejny okres świadczeniowy. W 2019 roku o prawie do świadczenia na pierwsze dziecko decydować będzie dochód z tego roku. I tu wszystko się zgadza - zarobki na poziomie minimalnej pensji z 2018 roku nie spowodują przekroczenia progów dochodowych. Problem pojawi się w kolejnym roku - 2020. Wtedy to rodzice będą składać wnioski w oparciu o dochód z 2019 roku i jeśli kryteria dochodowe nie zostaną do tego czasu zmienione, to faktycznie część rodzin wypadnie z programu.

 

Czytaj też: Kobiety wybierają 500 plus zamiast etatu >

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

Weryfikacja utraty dochodu w sprawach świadczeń wychowawczych - „500+” Poradnik >

Świadczenia dla cudzoziemców >

Czy w związku ze zmianą składu osobowego rodziny należy dokonać ponownej weryfikacji dochodu? >

Program Rodzina 500 plus - wydanie decyzji o przyznaniu, uchyleniu, zmianie oraz uznaniu za świadczenie nienależnie pobrane >