Jak napisano w uzasadnieniu projektu, objęcie wszystkich dzieci świadczeniami z programu „Rodzina 500 plus” spowoduje wzrost wydatków z budżetu państwa na rzecz rodzin do poziomu ok. 4 proc. PKB. - Będzie to wzrost o 125 proc. wskaźnika udziału wydatków na politykę rodzinną w PKB w stosunku do wydatków z roku 2015. Poziom wydatków na politykę rodzinną stawia Polskę w samej czołówce państw europejskich i jest dowodem na to, że wsparcie rodzin jest priorytetem rządu - podkreślono.

Pod koniec lutego prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Morawiecki na konwencji partyjnej zapowiedzieli nowe propozycje programowe - tzw. "nową piątkę PiS". Wśród nich znalazło się m.in. wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka.

Roczny wydatek na program 41 mld zł

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska powiedziała, że po rozszerzeniu programu "500 plus" skorzysta z niego 6,8 mln dzieci. Zwróciła uwagę, że do tej pory korzystało z niego pół miliona polskich jedynaków, teraz świadczenie otrzymają dodatkowo dwa miliony dzieci.

- Roczny wydatek - to inwestycja o wysokiej stopie zwrotu, bardzo opłacalna - to będzie ponad 41 mld zł w pełnym roku budżetowym, a w tym roku ponad 31 mld zł - poinformowała minister.

Zapowiedziała, że wnioski o świadczenie "500 plus" - również na pierwsze dziecko - będzie można składać od 1 lipca za pośrednictwem internetu, a od 1 sierpnia w wersji papierowej. - Ta wersja programu to jest też rozwiązanie tych problemów, z którymi się spotykaliśmy poprzednio, a więc samotnych matek, osób z dziećmi niepełnosprawnymi, osób pracujących, które po przekroczeniu kryterium dochodowego nie mogły z tego programu skorzystać – mówiła szefowa MRPiPS.

Rafalska poinformowała, że ze świadczenia będą mogły korzystać też dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i zaznaczyła, że rodziny, którym urodziło się dziecko, będą miały trzy miesiące, a nie jak dotychczas miesiąc na złożenie wniosku.

 


Z kolei premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że "500 plus" to inwestycja długoterminowa. - Dzieci i młodzież potrzebują dodatkowych środków na zajęcia. Mamy zresztą pełne zaufanie, na co te środki zostaną przeznaczone, czy na wakacje, dodatkowe zajęcia, czy na inne cele" – stwierdził.

Wyraził przekonanie, że "już za kilka lat ta inwestycja będzie przynosić ogromny zwrot w lepszym wykształceniu, lepszym zdrowiu dzieci, lepszym przygotowaniu do życia zawodowego.

 

W obecnym kształcie program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko.

Czytaj też: Rafalska: Nie będzie testu dostępności do świadczenia "500 plus">>